Pernille Stege Geil, Devoteam

20.06.2019

Interview af Pernille Stege Geil, Expert Director, Devoteam

Hvad er Contract Management for en fisk? Hvad går det ud på? Ifølge Pernille Stege Geil er det stadig uklart for mange virksomheder, hvad Contract Management drejer sig om, og en del virksomheder har ikke opdaget værdien af arbejdet endnu. ”Contract Management kan meget mere end bare kontraktstyring, men vi skal ændre vores syn på det først”, mener Pernille Stege Geil.

Pernille Stege Geil er ordstyrer på konferencen Contract Management den 18.-19. september, og Pernille Stege Geil har store ambitioner for konferencen. Hun håber, at konferencen kan være med til at give en bredere forståelse og være med til at ændre vores syn på Contract Management, så vi kommer højere op på modenhedsskalaen i virksomheder i Danmark. Konferencen skal også fungere som inspiration til deltagerne, der kan tage nye ideer og inspiration med hjem.

Contract Management som samarbejdsdisciplin

For at bevæge os op ad modenhedsskalaen er det først og fremmest vigtigt, at vi begynder at se Contract Mangement som en samarbejdsdisciplin. Vi har brug for at sætte mere fokus på samarbejde omkring kontraktstyring, så forløbet mellem kunden og leverandøren bliver præget af samarbejde frem for hård kontraktstyring, bod og lignende. ”I årets program til konferencen har vi lagt vægt på at have flere indlæg med fokus på samarbejde, som jeg håber kan være med til, at vi bevæger os mod en bredere forståelse af Contract Management som en samarbejdsdisciplin”, fortæller Pernille Stege Geil.

Contract Management som tværfaglig disciplin og et ledelsesværktøj

Contract Management skal ikke kun ses i forhold til enkelte kontrakter, men mere i sammenhæng med hele organisationen. Vi skal begynde at kigge på tværs i forhold til sourcing-strategi og IT-strategi. Ved at have en professional kontraktstyring kan vi understøtte udviklingen i hele organisationen. Øget fokus kan være med til at positionere Contract Management som en understøttende tværfaglig disciplin.
Hvis Contract Management skal give gevinst generelt i organisationen, kræver det, at vi ser på tværs af kontrakter og på tværs af virksomhedens behov. Vi skal se Contract Manager-rollen som mere tværfaglig og som et vigtigt ledelsesværktøj til styring og planlægning i virksomheden. Når rollen bidrager på den måde i organisationen, giver det forholdsvist hurtigt synlighed på bundlinjen”, fortæller Pernille Stege Geil.

Hvordan ser fremtiden ud for Contract Management?

Pernille forudser, at det tager tid før de øverste ledelseslag for alvor forstår og opdager værdien af Contract Mangement som disciplin. Vi skal derfor fortsat have fokus på at få bidraget til og synliggjort værdien i organisationen. ”Contract Management skylder desværre stadig at vise sin værdi i mange organisationer”, lyder det afsluttende fra Pernille Stege Geil.

Vil du høre mere?

Hør Pernille Stege Geil og alle de andre indlæg på konferencen Contract Management den 18.-19. september. Læs mere her og tilmeld dig her.