Simon Rath

Danmark bliver igen og igen kåret som verdens bedste til pensionssystemer. Men det som har fået os hertil, er ikke det samme, som skal få os videre. Fremtidens pensionsløsninger kræver helt nye briller og modeller, bl.a. hvad angår moral, etiske investeringer, aktiv ejerskab og bæredygtighed.

05.06.2019

Af Simon Rath, ekspert i den finansielle sektor, PA Consulting

Pension er ikke, hvad det har været. Det er ingen hemmelighed, at vi lever i en tid, hvor vi lever langt længere og derfor er nødt til at omdefinere hele vores måde at se vores alderdom og pension på. Alt tyder på, at vi i fremtiden vil have et liv, der er opdelt i andre faser end i dag.

Det vil sige, at den opsparing, der tidligere skulle dække behovet efter pensionering, vil skulle bruges i andre faser af livet. Det stiller nogle helt nye krav til pensionsmodellen, da der kan opstå perioder i éns liv, hvor opsparingen ikke rækker til det, den skal bruges til, og indbetalingerne derfor skal hentes ind efterfølgende. Spændende, hvordan vi løser det bedst muligt.

Jeg glæder mig meget til efterårets Liv & Pension 2019, hvor vi blandt andet skal diskutere pensionsbranchens rolle i forhold til moral, etiske investeringer, aktiv ejerskab og bæredygtighed. Personligt glæder jeg mig især til at sætte fokus på de her fire emner:

“Cost” er fortsat et konkurrenceparameter – i et finansielt investeringsmiljø, som tyder på fortsatte lave renter, hvor det er svært at skabe væsentlige afkast, vil costen for kunden stadig være et væsentligt konkurrenceparameter. Flere og flere kunder har fået øjnene op for, hvor stor en andel af deres afkast, der går til cost for administration – og de vil ikke finde sig i det. De ønsker mere smidige modeller med meget mindre administration.

Etiske investeringer vinder indpas – kunderne efterspørger etiske og moralsk korrekte investeringer af deres pensionspenge. Det gør, at der skal tænkes i miljørigtige og samfunds-støttende baner. Allerede nu ser vi, at mange pensionskasser har individuelle porteføljer med en udelukkende ”grøn” profil, og pensionskasserne ser helt bort fra investeringer i ikke-etisk korrekte investeringer, såsom virksomheder, der producerer våben eller lignende.

Liberalisering af pensionssektoren – vi ser, at tiden er blevet mere moden til at tale om en liberalisering af pensionssektoren, da det først og fremmest vil åbne op for en øget konkurrence på et marked, som i dag er drevet mere opdelt. Derudover vil det skabe øget transparens hos kunderne, så de kan beslutte, hvor deres pension skal placeres på bedst mulige grundlag. Pensionskasserne skal blive bedre til at kommunikere, hvad de står for. Ikke kun med hensyn til afkast, men i høj grad også i forhold til andre parametre, der er interessante for kunden, f.eks. en grøn profil, aktivt ejerskab, billig administration eller attraktive ydelser og tjenester udover selve pensionen.

Attraktive værditilbud i kampen om kunder – kampen om pensionskunderne fortsætter, og flere pensionskasser forsøger derfor at gøre pension mere interessant og relevant for det enkelte medlem. Det sker typisk i form af nye værditilbud, som kan være alt fra tilbud om foredrag med kendte sportsidoler eller politikere til rabat på huslige ydelser som rengøring, havehjælp m.m. Det er en ny tendens og er ikke tidligere blevet set som en del af en pensionsordning.

Der er nok at diskutere, lære og tage fat på, når vi mødes på Liv & Pension 2019. For en ting er sikkert: vi har brug for pensioner.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2019 og tilmeld dig her.