Birger Erich Ringstoft, PenSam

07.12.2018

Interview af Birger Erich Ringstoft, forretningsdirektør i PenSam

Forsikringsbranchen skal reagere på kendte risici, og her kan klimaforandringer være en faktor. De sidste år har klimaet dog ikke givet anledning til nye store udfordringer med undtagelse af en større skybrudsrisiko, som modsvares af en mindre risiko i forbindelse med vintervejr.

Birger Erich Ringstoft, forretningsdirektør hos PenSam, er blandt talerne på konferencen Forsikring 2019 den 26.-27. februar 2019. Her sætter han fokus på betydningen af klimaforandringer i forsikringsbranchen.

Overskuelighed for kunderne
Ifølge Birger Erich Ringstoft vil det ikke være seriøst at basere præmier, dækninger, betingelser mv. på risici, der endnu ikke er forøget. I stedet kan branchen i højere grad holde øje med, hvordan forskellige områder er rustet til ekstremt vejr, herunder eksempelvis at dårlig kloakering kan give større risiko for oversvømmelse. ”Det er desuden fortsat en udfordring for forsikringsbranchen at få skabt en bedre forventningsafstemning med kunderne, herunder overskuelige betingelser og dækninger for en gennemsnitlig kunde. Så længe dette ikke er tilstrækkeligt på plads, vil branchen altid være omgærdet af manglende tillid fra kunderne, blød svindel og en for stor fokus på prisparameteren. Sidstnævnte risikerer at blive endnu mere udpræget fremadrettet”, siger han.

Forsikringsbehov i takt med den teknologiske udvikling
Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling fremadrettet vil ændre på forsikringsbehovene, og at det kræver, at branchen kan flytte sig. Eksempler på dette er selvfølgelig først og fremmest førerløse biler men eventuelt også dækning af immaterielle ting og sikring af tryghed ved eksempelvis identitetstyveri. ”Aktuelt er der brugt mange ressourcer på den nye persondataforordning, men jeg tror alligevel, at branchen har tolket lidt forskelligt på reglerne, og det bliver spændende, når Datatilsynet ressourcemæssigt kommer ovenpå og kan tage fat i de første eksempler, hvor selskaber bliver taget i at ’gå over for rødt’ og hvad det vil koste”, lyder det fra Birger Erich Ringstoft.

De kommende år byder på mange af de samme udfordringer
Bortset fra at persondataforordningen ikke har samme fokus, så mener Birger Erich Ringstoft, at det fortsat vil være meget de samme ting, som er i fokus fem år ude i fremtiden. ”Jeg tror, at priskonkurrencen er blevet større, og at der systemmæssigt vil være endnu flere, der er i gang med eller har implementeret AI og robotter i sagsstyring mv. Derudover vil førerløse biler være rykket tættere på men uden at have påvirket forsikringsverdenen endnu, og kundens forventningsafstemning vil stadig være et underliggende problem for forsikringsbranchen”, påpeger han.

Læs mere om konferencen Forsikring 2019 og tilmeld dig her.