Pia Holm Steffensen

22.08.2018

Interview af Pia Holm Steffensen, privatdirektør hos Alm. Brand

Pensionsbranchen er præget af at være et område, som mange kunder ikke rigtig interesserer sig for, før de går på eller er meget tæt på at gå på pension. Det betragtes desuden af mange som en ren udbetalingsfunktion – ikke noget, der giver værdi ud over den finansielle.

Pia Holm Steffensen, privatdirektør hos Alm. Brand, er blandt talerne på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september 2018. Her sætter hun fokus på, hvordan man skaber kundedrevet udvikling i en branche, som traditionelt ikke har været gode til at fange kundernes opmærksomhed.

Digitale værktøjer og fokus på kundens behov
Brugen af digitale værktøjer og et større fokus på kundebehov er et godt udgangspunkt for at udvikle løsninger, som kan ændre billedet af, at pensionsområdet er uinteressant. Herved vil flere kunder forholde sig aktivt til emnet, før det er for sent.

Ifølge Pia Holm Steffensen kan man sagtens skabe digitale pensionsløsninger, som af flere opleves som relevante, og som kan trigge flere transaktioner over tid. ”Investering er her et godt eksempel, hvor muligheden for selv at investere sine midler tidligere har ført til, at interessen hos kunderne steg. Det samme kan gøre sig gældende for pensionsopsparing, hvor muligheden for at se, hvad der spares op i hvilke produkter samt udviklingen af pensionsmidlerne vil kunne resultere i en tættere relation mellem pensionsudbyderne og kunderne”, lyder det.

Kundemedbestemmelse og kontrol er vejen frem
Generelt oplever Pia Holm Steffensen, at det – delvist udefra – tages som en forudsætning, at det ikke er muligt at skabe interesse for pensionsopsparing hos kunderne, hvilket er en stor udfordring. ”Jeg håber, at deltagere på konferencen går hjem med inspiration til arbejdet med at give kunderne kontrol og medbestemmelse i forhold til deres pensionsmidler. Dette er uanset om de selv vil være aktive forvaltere eller overlade opgaven til andre. Skal man sikre reel kundeinteresse og en relation mellem pensionsudbyder og kunde, er det vejen frem”, mener hun.

Branchens fokus i dag og i fremtiden
Pia Holm Steffensen glæder sig til at høre de andre indlæg på konferencen og ser især frem til Lars Ellehave-Andersens indlæg om holistisk rådgivning i forhold til pension. ”Efter min mening er én af vejene til at skabe en bedre kundeoplevelse at skabe overblik og ro i maven i forhold til hele kundens økonomiske liv – ikke kun pensionstilværelsen”, påpeger hun.
Spørger man hende, hvad et lignende indlæg på konferencen vil handle om 10 år ude i fremtiden, er forventningen, at det vil tage udgangspunkt i de succeser, der kommer af at tænke ud af boksen i forhold til digital transformation og kundeinvolvering i pensionsløsningerne. Samtidig håber hun ikke, at det vil handle om alle de nye regulatoriske spændetrøjer, som i virkeligheden hæmmer udviklingen af nye løsninger, der er til gavn for kunderne.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.