Jens Gammelmark

08.08.2018

Interview af Jens Gammelmark, direktør for kommerciel udvikling hos PFA

PFA har gennem et par år arbejdet fokuseret på at styrke deres digitale kompetencer for at kunne imødekomme fremtidens kundeforventninger. Det har betydet mere end en fordobling af deres digitale ressourcer, men ligeså vigtigt en betydelig større diversifikation af de faglige kompetencer. Herudover har de fokuseret opbygget kompetencer på områder inden for data science, marketing automation, sociale medier mm.

Jens Gammelmark, direktør for kommerciel udvikling hos PFA, er blandt talerne på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september 2018. Her vil han fortælle om, hvordan PFA arbejder med innovation, digitalisering og digitale kundeløsninger.

Kundeløsninger baseret på dataindsigt og kundeforståelse
Jens Gammelmark vil i sit indlæg komme rundt om den rejse, PFA har været og fortsat er på i forhold til at etablere en stærk og innovativ organisation, der i højere grad er i stand til at skabe relevante digitale kundeløsninger, baseret på data/-kundeindsigter og kundeforståelse. ”Jeg vil berøre, hvad vi har gjort for at skabe det fundament, vi nu står på, hvordan vi arbejder med innovation, og hvordan PFA’s agile transformation påvirker vores digitale udvikling. Herudover vil jeg give nogle konkrete eksempler på kundetiltag, vi har foretaget, som i høj grad understøtter den digitale kundeoplevelse”, siger han.

Han håber, at deltagerne får et billede af, hvordan PFA kommercielt set arbejder med at skabe digitale kundeløsninger, som er sammenhængende med deres samlede forretningsmodel, og som vil kunne skabe mere relevante kundeoplevelser. Han understreger, at innovation kommer alle steder fra, og den rigtige diversifikation og ’frihed i opgaven/organisationen’ i sig selv vil drive en stærk innovation. ”Det er ligeledes min ambition, at deltagerne har fået relevante perspektiver via indsigt i de tiltag, som PFA har foretaget de sidste år, for netop at skabe en stærk diversificeret organisation, der kan adressere de fremtidige kundekrav. Det gælder eksempelvis behovet for stærkt at integrere digitale, marketing og data kompetencer med faglige og konceptuelle. Endelig er det mit håb, at deltagerne får indsigt i behovet for at nedbryde gamle vaner og rutiner, og ikke mindst at den gode kundeløsning i høj grad skal findes i organisationens og ledernes evne til at samarbejde på tværs”, lyder det fra Jens Gammelmark.

Selv ser Jens Gammelmark frem til at høre indlægget om gode pensioner med kontrolleret risiko og på investeringssiden at høre status på bl.a. alternative investeringer, idet dette også er et fokusområde i PFA. ”Jeg glæder mig desuden til at blive inspireret fra indlæg omkring Fintech, digitale kundeløsninger og –udvikling. Vi kommer ikke uden om den store betydning, digitalisering og dataunderstøttelse har på skabelsen af den fremtidige kundeoplevelse, og det er altid interessant at se, hvordan ens kolleger vælger at interagere og arbejde med alle de nye muligheder”, siger han.

Fremtidens pensionsbranche
Ifølge Jens Gammelmark har pensionsbranchen mange muligheder for at forbedre deres løsninger og ikke mindst interaktionen og kommunikationen med kunderne. Eksempelvis er der i øjeblikket en del mindre tech-virksomheder, som præsenterer nye innovative ideer og måder at løse kundernes behov, hvor branchen både kan lære og samarbejde for at blive bedre. ”Det kan også blive vores udfordring, hvis vi ikke evner at forstå fremtiden og ikke mindst vores kunders forventninger. Her skal vi forstå, at det at skabe en organisation med de rigtige kompetencer, måder at udvikle og samarbejde på, er både omfattende og tager tid. Og her findes der ikke en entydig ’vinder opskrift’”, påpeger han.

Pensionsbranchen er naturligvis præget af regulative ændringer, som påvirker interaktionen med kunderne, og det stiller store krav til, at selskaberne evner at tænke nyt og anderledes, så de ikke ender med at bevæge sig endnu mere væk fra kunderne i fagsprog, kompleksitet etc. ”Her har vi som branche noget at arbejde med, og jeg vurderer, at vi har langt igen. Endelig arbejder vi inden for et fagområde, som for flere af vores kunder ikke synes særligt spændende – måske oven-i-købet kedeligt. Her skal vi finde balancen med at være relevante på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde etc.”, siger Jens Gammelmark.

Det Pan Europæiske Pensionsprodukt
Til spørgsmålet om, hvilke tanker Jens Gammelmark har om det Pan Europæiske Pensionsprodukt (PEPP), svarer han, at han ser mange spændende perspektiver i det. Ifølge ham står den danske pensionssektor og samfund på et solidt grundlag, både fra et erfarings- og et kompetenceperspektiv, når der er tale om pensionsopsparing. Herudover mener han, at vi er stærke til kapitalforvaltning af langsigtede pensionsmidler, hvilket gør, at vi som dansk sektor vil kunne tilbyde et samlet stærkt værditilbud. ”Der er dog fortsat en lang række komplekse problemstillinger på tværs, der skal tages stilling til, herunder samspil med eksisterende pensionsregler og produkter i såvel DK som andre medlemslande”, mener han.

Konferencen om 10 år
Jens Gammelmark håber, at et lignende indlæg på konferencen om 10 år vil handle om, hvordan sektoren og PFA som selskab er lykkedes med at skabe en relevant forståelse hos kunderne for løsninger og produkter. En forståelse, som medfører en langt bedre interaktion med kunderne – såvel virksomheder som privatkunder – og som samtidig har medført, at kunderne har opnået indsigt og tryghed omkring deres nuværende situation og fremtidige muligheder. ”Her håber jeg at kunne sige, at baggrunden for, at vi ’knækkede nøden’ i høj grad var vores evne til at involvere kunder, kundeindsigt, nye teknologier, forandringsvillighed og vores erfaringer”, lyder det.

Ifølge Jens Gammelmark vil det fremtidige perspektiv formentlig handle om, hvordan vi som sektor skal tilpasse os til, at kunderne lever markant længere. Derudover også, at vi som sektor skal tage ansvar for at skabe løsninger, der understøtter et langt mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi som medarbejdere måske vælger at være ude af arbejdsmarkedet en periode, eksempelvis for at tage en ny uddannelse etc. ”De teknologiske fremskridt på sundhedsområdet vil ligeledes være markante, og hele samspillet mellem teknologi, indsigt, personlige præferencer mv. på dette område vil stille store krav til os som sektor og vores evne til at være relevante”, mener han.

Til slut lyder det fra Jens Gammelmark: ”Vi har som betydningsfuld branche/sektor et vigtigt ansvar for hele tiden at udvikle os for at være relevant for både vores erhvervs- og privatkunder. Begge disse kundegrupper er gennem markant store forandringer i disse år, som stiller krav til vores evne til at tilpasse os og skabe nye forretningsmodeller/-løsninger. Vi har en fantastisk mulighed for at spille en vigtig rolle i disse store forandringer, hvilket vi ydmygt skal forholde os til”.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.