Laila Mortensen

06.07.2018

Interview af Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension

Den gode kundeoplevelse er et vigtigt fokusområde i pensionsbranchen, hvor kunderne i høj grad vælger virksomheder og tjenester ud fra, hvad der appellerer til deres personlige behov. Her har digitaliseringen skabt stigende krav og forventninger hos kunderne.

På konferencen Liv & Pension 2018 kan du blandt andet se frem til et indlæg fra Laila Mortensen, der er adm. direktør i Industriens Pension. Hun vil fortælle om, hvordan Industriens Pension arbejder med at opfylde medlemmernes informationsbehov og få tættere kontakt til dem gennem digitale kommunikationsløsninger.

Kommunikationen med kunderne er i fokus
Succesfulde pensionsselskaber forstår i dag at sætte kunden i centrum, og hele branchen har længe været optaget af at forbedre kommunikationen med kunderne. ”Jeg håber, at mit indlæg på konferencen kan hjælpe andre selskaber i deres arbejde på dette meget betydningsfulde område. Forhåbentlig kan vores strategi og de erfaringer, vi har gjort os hos Industriens Pension, være en inspirationskilde”, forklarer Laila Mortensen.

Kundekendskab skal give målrettet information og service
Ifølge Laila Mortensen er det lave renteniveau og den stigende levealder de største udfordringer lige nu, men det er også vigtigt, at pensionsordningerne er relevante for kunderne. Hun påpeger, at finanssektoren ved enormt meget om deres kunder, og at dette er en viden, der skal udnyttes til at give endnu bedre og mere målrettet information og service. ”Det er en stor udfordring, men i kombination med de mange forskellige digitale og analoge platforme, vi i dag har til rådighed, ligger der et enormt potentiale for at skabe en tættere relation mellem finansielle virksomheder og kunderne”, siger hun.

Fremtiden for den digitale pensionsverden
Laila Mortensen glæder sig til på konferencen at høre mere om innovation og samarbejdet med Fintech-virksomheder samt de forskellige indlæg om produktudvikling. Derudover håber hun at få et mere nuanceret billede af det pan-europæiske pensionsprodukt, som hun ellers spår til at blive en udfordring grundet forskellige pensionssystemer og skatteregler rundt omkring i Europa.

Beder man hende om at kigge 10 år ud i fremtiden, fremhæver hun, at den digitale udvikling med robotter og kunstig intelligens givetvis til den tid vil have ført til store ændringer og nye udfordringer, som sikkert vil være aktuelle at tale om. ”Til den tid vil pensionsalderen være steget, men i takt med at levealderen stiger, vil den stige yderligere i årene efter. Det vil givetvis også være et aktuelt tema til den tid”, understreger hun desuden.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.