Pernille Stege Geil

06.07.2018

Interview af Pernille Stege Geil, Expert Director hos Devoteam

Der er meget, der peger på, at mange virksomheder har et relativt lavt modenhedsniveau inden for Contract Management. De opnår derfor ikke de fordele og gevinster, som en systematisk indsats på området kan afføde.

Når Insight Legal byder velkommen til konferencen Contract Management 2018, er det med Pernille Stege Geil, Expert Director hos Devoteam, som ordstyrer, workshopfacilitator og indlægsholder. Hun vil sætte fokus på rollefordeling og udarbejdelsen af Contract Management-håndbogen med fokus på organisering, processer og ansvarsfordeling.

Modenhedsskalaen i Contract Management
Pernille Stege Geil vil i sit indlæg tage udgangspunkt i modenhedsskalaen i Contract Management. Denne er et redskab til at måle, hvor moden en organisation er i forhold til værdiudnyttelse, samarbejde og optimering af kontraktstyring. ”Contract Management handler i høj grad om at optimere internt i egen organisation og sikre en optimal rollefordeling. Det er vigtigt at forholde sig til, eksempelvis hvad en projektleder eller Service Manager kan bidrage med, samt sågar hvad direktørens rolle er i bestemte sammenhænge”, lyder det.

Contract Management-disciplinen er for mange forbundet med en oplagt mulighed for at spare penge, men der er også en række andre måder, hvorpå organisationer kan skabe øget værdi i deres leverancer. ”Jeg håber, at deltagerne på konferencen går derfra med følelsen af, at Contract Management er meget mere end blot styring af kontrakter. Det skal ses i en større organisatorisk sammenhæng, i stedet for blot at være en enkeltstående disciplin”, påpeger Pernille Stege Geil.

Disciplinen skal centraliseres
Den generelle tendens er, at vi stadig har et meget umodent marked i forhold til Contract Management på både leverandør- og kundesiden. Det er en disciplin, som har været kendt i mange år, men der har aldrig eksisteret en samlet definition af, hvad Contract Management dækker over. Ifølge Pernille Stege Geil tolkes det meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, selvom der naturligvis er enkelte elementer, som går igen. ”På mange måder er Contract Management stadig en upcoming disciplin, og der er i den grad behov for centralisering. Initiativet skal ikke dræbes ude i de enkelte afdelinger, men der er store fordele at hente, hvis indsatsen bindes sammen et centralt sted i organisationen”, understreger hun.

Tværgående arbejde med Contract Management
Pernille Stege Geil håber på, at der i fremtiden vil komme mere modenhed inden for Contract Management. I stedet for kun at have fokus på, hvordan den enkelte kontrakt skal styres, er det oplagt at arbejde tværgående, hvor man kigger på processen på tværs af kontrakter. ”Kigger vi fem år ud i fremtiden, vil vi forhåbentlig kunne se, at flere virksomheder har fokus på procesoptimering i stedet for blot at arbejde med de enkelte kontrakter”, lyder det fra Pernille Stege Geil.

Læs mere om konferencen Contract Management 2018 og tilmeld dig her.