Thomas Brenøe

03.07.2018

Interview af Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension

Det nye pan-europæiske pensionsprodukt (PEPP) er en særligt reguleret produkttype, der skal kunne tilbydes til arbejdstagere i hele EU. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvad et godt pensionsprodukt er i en pan-europæisk sammenhæng, når der på nuværende tidspunkt er så stor variation i produkterne på tværs af EU.

På konferencen Liv & Pension 2018 kan du blandt andet se frem til et indlæg fra Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension. Han vil fokusere på PEPP, herunder hvordan vi står i forhold til konkurrencen på et grænseoverskridende pensionsmarked.

Høj grad af regulering er en konkurrencemæssig fordel
Valg af pensionsordning er en beslutning med vidtrækkende konsekvenser, og her er tillid til leverandøren en afgørende parameter. Ifølge Thomas Brenøe vil det kunne blive en fordel for den danske branche at komme fra et forholdsvist strengt regulatorisk regime, men først og fremmest vil branchen kunne bruge sine resultater som løftestang. ”Vi har en lang erfaring med at forvalte meget store pensionsformuer, som rent faktisk er blevet til et fornuftigt forsørgelsesgrundlag for rigtig mange pensionister. Hvis man skal markedsføre sig som en, man kan have tillid til, så vil det være resultaterne, der tæller”, lyder det.

Udenlandske produkters betydning for den danske branche
Thomas Brenøe forventer ikke, at PEPP vil skabe de store udfordringer på hjemmemarkedet i Danmark. Han har svært ved at se, at udenlandske pensionsudbydere skulle finde det særligt attraktivt at gå ind på det danske marked med PEPP-produkter. ”Det er jo ikke nok bare at komme med et pensionsprodukt. Udbyderen skal kunne rådgive kunderne og skal kunne håndtere ind- og udbetalinger i en dansk kontekst, hvor samspillet med skattesystemet og sociale ydelser er helt afgørende. Det vil ikke være en nem opgave”, påpeger han.

Det er muligt, at PEPP kan medføre, at der kommer discount produkter fra udlandet. Dog tror Thomas Brenøe ikke, at det er produkter, som danskerne vil vælge. Hvis der derimod kommer seriøse produktudbydere fra udlandet på banen, og de enten er meget dygtige til at nedbringe omkostninger eller gør tingene på nye smarte måder, så vil det kunne have en positiv afsmittende betydning på den danske branche. ”Dette er præcis det samme, som når en dansk pensionsudbyder går forrest på et område, hvor konkurrenterne så følger trop”, lyder det.

Forvaltning i udlandet og konsekvenser på investeringsområdet
Der er massevis af dygtige kapitalforvaltere i resten af EU, og ifølge Thomas Brenøe kan man derfor sagtens regne med, at de udenlandske pensionsvirksomheder kan forvalte danskernes opsparede midler. ”Risikoen ligger snarere i, om det produkt. man så vælger, passer godt til de danske skatteregler og reglerne for sociale ydelser, samt om man kan få den pensionsrådgivning, som er nødvendig”, understreger han.

Kigger man på området for investeringer, så er den danske pensionsbranche også her godt med i forhold til efterspørgslen. ”Hvis kunderne for eksempel kommer til at efterspørge en mere klimavenlig investeringsprofil, end tilfældet er i dag, så er jeg sikker på, at de danske pensionsudbydere vil følge med”, siger Thomas Brenøe.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.