Kompromis om det fælleseuropæiske pensionsprodukt

02.07.2018

EU’s medlemsstater nåede i slutningen af juni til enighed i forhold til forslaget om det fælleseuropæiske pensionsprodukt, Pan-European Personal Pension Product – også kaldet PEPP.

Ifølge IPE kommer enigheden i EU’s ministerråd efter, at der er indgået et kompromis angående spørgsmålet om, hvorvidt pensionskasser skal have lov til at tilbyde produktet.

En række medlemsstater har været uenige i, at alle pensionskasser skulle have mulighed for at levere produktet, og kompromiset går derfor på, at det kun er bestemte pensionskasser, der får lov til dette. Omfanget af potentielle PEPP-udbydere var det mest kontroversielle problem under forhandlingerne, og udgangspunktet er nu, at pensionskasser kun kan tilbyde PEPP, hvis de er autoriseret til og under tilsyn for at levere personlige pensionsprodukter.

Næste skridt er nu Ministerrådets forhandling med EU-parlamentet, når sidstnævnte har er vedtaget en fælles holdning vedrørende PEPP.

Bliv klogere på det fælleseuropæiske pensionsprodukt på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september.