Torben Möger Pedersen

29.06.2018

Interview af Torben Möger Pedersen, CEO hos PensionDanmark

PensionDanmark har indgået en række partnerskaber både med offentlige og private aktører. Partnerskaberne har ført til en række nye investeringsmuligheder, da de giver PensionDanmark adgang til blandt andet eftertragtede kompetencer og finansieringsmuligheder.

Når Insight Finance byder velkommen til konferencen Liv & Pension 2018, er det blandt andet med Torben Möger Pedersen, CEO hos PensionDanmark, på talerlisten. Hans oplæg vil omhandle et bredt udsnit af partnerskaberne, herunder dem foretaget i forbindelse med investeringer i boliger, bæredygtig energiinfrastruktur, shipping i Afrika, blended finance mv.

Nytænkning af investeringer og forretning
Ifølge Torben Möger Pedersen har partnerskaberne givet mulighed for at udvide den alternative investeringsportefølje og dermed bidraget til at imødegå det historisk lave renteniveau. ”Forhåbentligt vil flere af konferencens deltagere blive inspireret til at nytænke deres investeringer og forretning gennem partnerskaber til gavn for deres virksomhed, som det har været tilfældet for PensionDanmark”, lyder det.

Øget fokus på alternative investeringer og en stigende pensionsalder
Efter Torben Möger Pedersens mening står pensionsbranchen særligt overfor to udfordringer. Den første vedrører det lave renteniveau, der har betydet et øget fokus på alternative investeringer og nødvendiggjort en nytænkning af investeringsstrategien. Dette er PensionDanmarks indgåelse af partnerskaber blandt andet en forlængelse af. Den anden udfordring er den stigende pensionsalder og derved det udvidede arbejdsliv, som øger risikoen for nedslidning. Her kan branchen dog bidrage med flere løsninger. ”Hos PensionDanmark har vi eksempelvis valgt at tilbyde medlemmerne en sundhedsordning, som et supplement til det offentlige sygevæsen, hvis hovedformål er forebyggelse. Derudover administrerer PensionDanmark en række uddannelsesfonde, hvor medlemmerne får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, der bidrager til professionel udvikling og nye arbejdsmuligheder”, understreger han.

Fremtidige fokusområder i pensionsbranchen
Kigger vi 10 år ud i fremtiden, forventer Torben Möger Pedersen, at diskussionen om, hvordan vi undgår nedslidning af arbejdsstyrken, stadig vil være højaktuel som følge af, at pensionsalderen vil være steget yderligere. Derudover påpeger han, at vi formentlig kan se tilbage på, at de ændringer, vi løbende implementerer i sammensætningen af aktivklasser, blandt andet gennem de omtalte partnerskaber via alternative investeringer, har givet et markant positivt bidrag til den samlede pensionsopsparing. ”Vi må samtidig forvente, at der er sket en betydelig udvikling inden for digitalisering, robotics og AI, som fortsætter med at åbne nye muligheder for kundeservice og produktudvikling”, understreger han.

Torben Möger Pedersen glæder sig til at deltage på konferencen, og ifølge ham er der mange relevante og aktuelle oplæg at se frem til. ”Både investerings- og kundesporet ser interessant ud samt oplæggene om det fælleseuropæiske pensionsprodukt. Jeg ser frem til at få muligheden for at udveksle erfaringer og synspunkter med talere og deltagere”, siger han.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.