18.06.2018

Interview af Mikkel Gadmar Helles, afdelingsdirektør for forretningsudvikling hos Nordea Liv & Pension

IDD-kravene til produkttilsyn og -styring træder i kraft den 1. oktober 2018. Der vil derfor være nye hensyn at tage i forhold til produktudvikling, og organisationer står nu over for at skulle implementere det i praksis.
Mikkel Gadmar Helles, afdelingsdirektør for forretningsudvikling hos Nordea Liv & Pension, er blandt talerne på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september 2018.

Modsætningsforhold mellem regulering og kundeønsker
Implementeringen af IDD-kravene stiller mange organisationer over for det modsætningsforhold, der kan være mellem øget regulering og kundernes ønsker om enkle produkter, herunder klare anbefalinger fra selskaberne. ”Forhåbentlig deltagerne kunne hente inspiration i mit indlæg, som vil give et praktisk indblik i, hvad vi hos Nordea Liv & Pension gør for at leve op til den øgede regulering”, lyder det fra Mikkel Gadmar Helles.

Digitale løsninger og det pan-europæiske pensionsprodukt
Der er mange interessante indlæg, som Mikkel Gadmar Helles selv ser frem til at høre på årets konference. Her nævner han blandt andet det store fokus på digitale løsninger på konferencens første dag, Bjarne Hastrups indlæg om seniorernes behov på produktsiden samt indlæggene om det pan-europæiske pensionsprodukt. ”Det lyder rigtig spændende med det pan-europæiske pensionsprodukt, men min egen erfaring er, at de forskellige skatteregler fra land til land gør det svært at udvikle og udbyde produkter på tværs af landegrænserne”, lyder det.

Fremtidigt fokus på pensioner under udbetaling
Ser vi 10 år ud i fremtiden, vil et lignende indlæg fra Mikkel Gadmar Helles sandsynligvis handle om det markant øgede fokus på pensioner under udbetaling. ”Her vil nye produkter være dukket op for at dække seniorernes behov for fleksibilitet i forhold til tilbagetrækning og sikkerhed for deres indkomst i den tredje alder”, påpeger han.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.