Per Linnemann, Liv & Pension 2018

15.06.2018

Interview af Per Linnemann, Ph.D & Entrepreneur, Linnemann Actuarial Consulting

Hovedparten af den internationale finanssektors ressourcer har hidtil været fokuseret på opsparingsfasen ved pensionsprodukter. Der har været for lidt opmærksomhed på den kompleksitet, der findes i pensionsindkomst- eller udbetalingsfasen.

Ph.D og entreprenør Per Linnemann er blandt talerne på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september 2018, hvor han deltager i paneldebatten om det kommende fælleseuropæiske pensionsprodukt. Her vil han fokusere på, hvad der karakteriserer “ideelle” investeringsbaserede pensionsprodukter. Han vil fokusere på behovet for at have fokus på at skabe pensionsløsninger med kapitaleffektive og attraktive pensionsindkomstprofiler.

Dilemmaet ved livscyklus-pensionsprodukter
Det er væsentligt for forbrugerne, at manglerne ved de nuværende markedsrente-pensionsprodukter bliver afhjulpet, inden de går på pension. Her kan det kommende fælleseuropæiske pensionsprodukt (PEPP) måske bane vejen og komme forbrugerne til gavn, hvis PEPP-reglerne udformes, så de kommer til at fremme innovationen.

Per Linnemann mener, at et af problemerne ved de nuværende livscyklus-produkter er, som Nobelpristageren Robert Merton har påpeget, at investeringsstrategien med en på forhånd fastlagt aldersbestemt aftrapning af risikoen ikke består en ”minimal test of common sense”. Et andet problem er, at investeringsstrategien og udbetalingsmekanismen ikke spiller sammen på en hensigtsmæssig måde. ”Jeg håber, at deltagerne gennem mit indlæg bliver klar over behovet for at videreudvikle livscyklus-pensionsprodukterne. Der er over 1.000 milliarder kr. opsparet i livscyklus-produkterne, og der er mange mennesker, der vil være afhængige af, at der bliver rettet op på manglerne ved denne form for pension”, lyder det.

Ifølge Per Linnemann er det en stor udfordring for branchen at løse dilemmaet ved de nuværende livscyklus-pensionsprodukter, som kort fortalt er, at de:

  • enten giver for lav forrentning af de investerede pensions-penge og dermed små pensionsydelser og en dyr pensionstilværelse (når der er investeret mindre risikobetonet)
  • eller giver svingende pensionsindkomst, fordi kurserne svinger på de investerede pensionspenge, og dette vil skabe utryghed og ængstelse hos de fleste
  • eller er kapital ineffektive på grund af behov for ekstra kapital som buffer til at kompensere for, at kurserne svinger

Mulighederne ved det fælleseuropæiske pensionsprodukt
Per Linnemann ser frem til indlæggene og debatten om det kommende fælleseuropæiske pensionsprodukt samt kundesporene om henholdsvis holistisk rådgivning og produktudvikling, herunder Bjarne Hastrups indlæg om pensionsprodukter til fremtidens ældre.

”PEPP kommer forhåbentlig til at give mulighed for at lancere nye kapitaleffektive pensionsprodukter med attraktive pensionsindkomst profiler, og skaber mere international konkurrence til gavn for forbrugerne. PEPP kan måske også bane vejen for, at virksomheder så som Amazon og Google bliver leverandører af investeringsbaserede pensionsprodukter i Europa”, påpeger han.

Danmark fremme i førerfeltet i fremtiden
Per Linnemann spår, at han om 10 år vil kunne holde et indlæg om, at Danmark er med fremme i førerfeltet i forhold til at levere moderne livscyklus-produkter, der passer ind i en digitaliseret verden. Her er der lanceret mange nye løsninger til gavn for forbrugerne. ”Dette indebærer blandt andet, at man er gået fra en ’one-size-fits-all’ og aldersbestemt investeringsstrategi, der er fastlagt på forhånd, til en personaliseret dynamisk investeringsstrategi, der automatisk tilpasses i forhold til markedsudviklingen, den enkeltes risikoprofil og investeringshorisont”, mener han.

Han påpeger desuden, at den individuelle og dynamiske investeringsstrategi om 10 år vil spille godt sammen med reguleringen af den enkeltes pensionsindkomst. Dette betyder, at man har erstattet den gamle kursafhængige udbetalingsmekanisme med en ny udbetalingsmekanisme, der kompenserer for bump på vejen, når kurserne svinger. Der opnås stor stabilitet i pensionsydelserne fra år til år. Dette er ovenikøbet sket ved en kapitaleffektiv stabiliseringsmetode, hvor der ikke er behov for ekstra kapital som buffer til at kompensere for, at kurserne svinger.

Pensionsløsninger andre steder i verden
Ifølge Per Linnemann er det ikke kun i Danmark, at der er fokus på udviklingen af pensionsløsninger, og blandt andet i UK og Australien er der stærkt pres på, at den finansielle sektor skal levere nye og bedre pensionsprodukter. ”Den australske regering har iværksat “Development of the framework for Comprehensive Income Products for Retirement”, og den britiske regering afregulerede i 2015 gennem den såkaldte ”freedoms and choice policy” for at skabe plads til en radikal omformning af den private pensionsindustri. Politikere, Ældre Sagen, forbrugerorganisationer m.fl. efterlyser innovative og bedre pensionsløsninger”, understreger han.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.