Anders Stang, Liv & Pension 2018

12.06.2018

Interview af Andreas Stang, Head of ESG hos PFA

Øget fokus på menneskerettigheder samt miljø- og sociale forhold har i de senere år haft stigende betydning for investeringsbeslutninger i Danmark og i resten af verden.

Når vi byder velkommen på konferencen Liv & Pension 2018 den 18.-19. september 2018, er Andreas Stang, som er Head of ESG hos PFA, blandt talerne. Han vil tale om succeskriterierne inden for ansvarlige investeringer, herunder afkast, etik, miljømæssig ansvarlighed og sociale konsekvenser.

Den samme tilgang fungerer ikke for alle
Der er både muligheder og risici forbundet med ESG-integration og ansvarlige investeringer. Der er konstant nye tiltag på området, og Andreas Stang har med sit indlæg en ambition om, at deltagerne får et solidt overblik over, hvordan de selv kan tage kontrol med deres tilgang til ansvarlige investeringer. ”Jeg håber, at deltagerne, når de går hjem, har fået bedre indsigt i, hvad det vil sige at integrere ESG, og hvorfor den samme tilgang til ansvarlige investeringer ikke fungerer for alle”, lyder det.

Mange spændende indlæg på årets konference
Ifølge Andreas Stang er der mange spændende indlæg at glæde sig til på årets konference, hvor han især ser frem til at høre om robo-advisors og innovationen inden for kundeløsninger. Skulle han selv komme tilbage som taler på konferencen 10 år ude i fremtiden, mener han, at en status på FN’s verdensmål vil være et bud på et relevant emne. ”Det bliver interessant at se, hvordan de danske organisationer løser opgaven med at inddrage verdensmålene i deres investeringsbeslutninger”, understreger han.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2018 og tilmeld dig her.