Gustav Kaas Jacobsen

04.05.2018

Interview af Gustav Kaas Jacobsen, Senior Infrastructure Expert hos Danmarks Nationalbank

Hos Finansiel Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR) arbejder den danske finansielle sektor sammen om at forbedre sektorens cyberrobusthed gennem blandt andet etablering og testning af et sektorkriseberedskab, gennemførelse af Intelligence Red Team-testing og -analyse samt mitigering af tværgående risici.

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 26.-27. september er Gustav Kaas Jacobsen blandt talerne. Han er Senior Infrastructure Expert hos Danmarks Nationalbank, og han vil i sit indlæg give indblik i deres Red Team-testprogram.

Test af centrale aktørers evne til at beskytte sig
Nationalbanken har sammen med de øvrige centrale aktører i den finansielle sektor besluttet af gennemføre et ambitiøst testprogram. ”Programmet har til formål at teste de centrale aktørers evne til at beskytte sig mod, opdage og reagere på cyberangreb fra avancerede hackere, for eksempel angreb fra organiserede kriminelle grupper og fra statssponsorerede hackere”, lyder det fra Gustav Kaas Jacobsen.

Sikre parathed til samfundskritiske hændelser
Når det gælder IT-sikkerhed, så er der mange udfordringer på forskellige niveauer de kommende år. Hos Nationalbanken går bekymringen primært på risikoen for operationelle hændelser, der potentielt kan true finansiel stabilitet eller yde varig skade på tilliden til det finansielle system. ”Når det kommer til cyberrisiko, er vi særlig opmærksomme på, at de mest centrale aktører skal være forberedt på at håndtere hændelser, der kan have konsekvenser ud over deres egen forretning, hvilket vil sige hændelser, der potentielt er samfundskritiske. De skal være parate til at håndtere hændelser med lav sandsynlighed og high impact, og den parathed opnås blandt andet gennem test”, understreger Gustav Kaas Jacobsen.

Fremtiden på IT-sikkerhedsområdet
Tingene bevæger sig hurtigt på IT-sikkerhedsområdet og særligt på cybersikkerhedsområdet. ”Trusselsbilledet vil givet vis have ændret sig, hvis vi kigger nogle år ud i fremtiden, men da Nationalbanken har en agil tilgang, er det svært at spå om, hvad fokusområderne præcis vil være i fremtiden”, påpeger Gustav Kaas Jacobsen.

Læs mere om konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor og tilmeld dig her.