Poul Otto Schousboe

01.05.2018

Interview af Poul Otto Schousboe, Chief Information Security Officer hos Danske Bank

I takt med den teknologiske udvikling opstår nye typer af IT-relaterede trusler og angreb, der truer virksomhederne og samfundet generelt. Det er derfor helt afgørende, at der er styr på cybersikkerheden.

Når vi byder velkommen på konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 26.-27. september, er Poul Otto Schousboe på talerlisten. Som Chief Information Security Officer hos Danske Bank vil han sætte fokus på de største cybertrusler lige nu, og hvordan vi bekæmper dem.

Cybertruslens mange ansigter
Listen af cybertrusler er lang. Nogle af disse retter sig mod virksomhedernes kunder, mens andre rammer virksomheden direkte gennem medarbejderne. Romance scams, Nigeria scams og CEO fraud er blot eksempler på nogle af de velkendte svindelnumre. ”På konferencen vil jeg give deltagerne indsigt i forskellige typer af svindel men også komme med forslag til metoder til forebyggelse af cyberangreb. På den måde kommer de hjem med noget konkret, som de kan bruge i deres egen virksomhed”, lyder det fra Poul Otto Schousboe.

Angrebene bliver mere avancerede
De kriminelle bliver hele tiden bedre og får adgang til værktøjer, som tidligere kun var til rådighed for statssponsorerede kriminelle. ”Der er et øget antal kriminelle med adgang til avancerede værktøjer, og karakteren af angrebene har som et resultat af dette også ændret sig. Vi skal blive bedre til at passe på vores kunder og samfundet som helhed. Det er vores ansvar at beskytte dem, der oftest rammes af cyberangreb”, understreger Poul Otto Schousboe.

Våbenkapløbet inden for cybersikkerhed
Til spørgsmålet om, hvad et tilsvarende indlæg på konferencen vil handle om fem år ud i fremtiden, påpeger Poul Otto Schousboe våbenkapløbet mellem samfundet og de kriminelle på tværs af grænser. ”Digitaliseringen fortsætter, og både vi og de kriminelle vil opruste systemer og udstyr. Vi forventer, at flere uddanner sig i cybersecurity og forsvar af vores og samfundets data og systemer”, lyder det.

Læs mere om konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor og tilmeld dig her.