Sune Mortensen

25.04.2018

Interview af Sune Mortensen, IT-sikkerhedschef hos BEC

IT-kriminalitet kan have store konsekvenser, og cyberangreb er noget, som i stigende grad truer rigtig mange virksomheder. Cybersikkerhed er derfor kommet højt op på dagsordenen for de danske virksomheder.

På konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor den 26.-27. september 2018 er Sune Mortensen blandt talerne. Han er IT-sikkerhedschef hos BEC, og han vil i sit oplæg give inspiration til, hvordan medarbejderne involveres i forhold til at være aktive medspillere i forsvaret mod cybertrusler.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Jeg håber, at deltagerne vil få viden og stof til eftertanke i forhold til, hvordan medarbejdernes adfærd og roller er afgørende for virksomhedens cybersikkerhed. Dette kan gøres ved hjælp af involvering gennem phishing tests men også ved at aktivere dem på andre måder og facilitere en forståelse for deres rolle.

Hvad ser du som den største udfordring, som IT-sikkerhedsafdelingen i den finansielle sektor står overfor de næste par år?
Mange danske virksomheder oplever, at cybertruslerne, de står over for, er blevet ikke bare større men også mere komplekse, og flertallet forventer at denne udvikling vil fortsætte. Den største udfordring i de kommende år er at møde det globale trusselsbillede, i takt med at truslerne udvikler sig – både i forhold til teknologi, processer og mennesker.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Hvis jeg kommer igen om fem år, kan det sagtens være med fokus på, hvorfor medarbejderne er det stærkeste bolværk mod cybertruslerne. Derudover er det også muligt, at et relevant emne er automatiserede processer og robotter, og det at disse ikke falder for social engineering.

Læs mere om konferencen Cybersikkerhed i den finansielle sektor og tilmeld dig her.