Gundula Maria Kjær

18.04.2018

Interview med Gundula Maria Kjær, Regulatory Affairs Manager hos Bech-Bruun

Når virksomheder bruger de sociale medier som markedsføringskanal, er det vigtigt at være opmærksom på markedsføringslovgivningen. Ved markedsføring af fødevarer er der dog også særlige fødevareregler, som gør sig gældende.

På konferencen Fødevarelovgivning den 29. og 30. maj 2018 er Gundula Maria Kjær, der er Regulatory Affairs Manager hos Bech-Bruun, en af talerne. Hun vil sammen med en kollega sætte fokus på markedsførings- og fødevareretlige aspekter i forbindelse med markedsføring på sociale medier, herunder brugen af bloggere, influenter mv.

Stigende brug af bloggere og influenter
Det er i høj grad stadig en trend at markedsføre fødevarers sundhedsmæssige effekter, men det er samtidig et område, hvor der gælder strenge krav til kommunikationen til forbrugerne. ”Når eksempelvis en blogger på de sociale medier omtaler ernærings- eller sundhedsmæssige effekter ved en virksomheds produkt, kan virksomheden risikere at komme i både Forbrugerombudsmandens og Fødevarestyrelsens søgelys, uden at virksomheden har accepteret den pågældende omtale”, forklarer Gundula Maria Kjær.

Fødevarevirksomhedernes brug af bloggere og influenter på sociale medier er stærkt stigende, og det er derfor et område, hvor der efterspørges mere vejledning. ”På konferencen vil vi komme ind på, hvordan man som virksomhed bedst sikrer sig, at en blogger eller influent ikke får skrevet eller gjort noget, som virksomheden efterfølgende kan blive sanktioneret for. Vi vil give konkrete råd om praktiske situationer, der vil være med til at skabe mere klarhed om begrænsninger og muligheder for virksomhederne”, lyder det.

Digitalisering og e-handel med fødevarer
Ifølge Gundula Maria Kjær vil reduktion af madspild og arbejdet med at knække fedmekurven fortsat være vigtige fokusområder for fødevarebranchen de kommende år. Derudover er digitaliseringen af fødevarevirksomhedernes distributionsform en stor udfordring, da det er et område, der er i rivende udvikling. ”Forbrugerne efterspørger convenience og tilgængelighed. Det ser vi blandt andet ved den stigende e-handel med fødevarer. Fødevarevirksomheder med mere traditionelle distributionsformer bør iagttage denne trend for også fremadrettet at kunne være med i konkurrencen om forbrugerne.”, påpeger hun.

Nye fødevareproduktionsformer
Hvis vi ser fem år ud i fremtiden, mener Gundula Maria Kjær, at det formentligt vil være mere almindeligt at 3D-printe fødevarer. ”Vi har jo allerede i dag 3D-printede lægemidler, så mon ikke at det også snart kommer til fødevareområdet. Det kan i hvert fald sagtens være et emne, som vi fremadrettet skal fokusere mere på”, pointerer hun.

Læs mere om konferencen Fødevarelovgivning 2018 og tilmeld dig her.