Torben Steffensen, MT Højgaard

17.04.2018

Interview af Torben Steffensen, advokat hos MT Højgaard

Reglerne om projektændringer i byggeprojekter er blevet væsentligt udbygget med AB 18. Det gælder både i forhold til selve registreringen af ændringer, hvornår bygherre skal præsenteres for krav om betaling, samt pligten til at meddele at den oprindelige tidsplan ikke holder.

Til september afholdes konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg, som i år har særlig fokus på AB 18, ABT 18 og ABR 18. Advokat Torben Steffensen fra MT Højgaard er blandt talerne, og han vil sætte fokus på reglerne om ændringer og merbetaling, herunder gældende krav og rettighedsfortabelse.

Kvalitetssikring af byggeprocessen
De nye regler om ændringer og betalinger skal i høj grad ses i samspil med resten af regelsættet. AB 18 øger fokus på projektoptimering og understreger vigtigheden af at kvalitetssikre byggeprocessen tidligt i forløbet. ”Reglerne i forhold til projektgennemgang og tidsplanlægning skærpes i AB 18, og det får stor betydning for omfanget af de ændringer, der kommer fremover. Der vil stadig forekomme ændringer, men de vil formentlig få en anden karakter end tidligere”, forklarer Torben Steffensen.

Den teknologiske udvikling giver ligeledes hele tiden nye muligheder for projektoptimering. Mange entreprenører investerer i dag i VDC, Virtuel Design & Construction, som er et værdifuldt værktøj til at afstemme forventningerne med den enkelte bygherre. ”Med VDC er det muligt digitalt at simulere ikke bare det færdige byggeri men også selve byggeprocessen. Det rummer både et tids-, cash flow- samt driftsperspektiv, hvilket gør det muligt at simulere omkostninger i tid og penge. Dette kan begrænse ændringer, og dermed undgår man en skuffet bygherre”, påpeger han.

Entreprenøren skal have en aktiv rolle
En anden vigtig faktor, som vil få betydning for ændringer og betalinger ved byggeprojekter, er det øgede fokus på inddragelsen af entreprenøren tidligt i byggeprocessen. Man har eksplicit i de nye regler specificeret, at entreprenøren ansvarsfrit kan komme med forslag til ændringer og derved få en mere aktiv rolle i byggeprocessen. ”Dialog mellem bygherre og entreprenør er helt essentielt, og det er noget, som er meget efterspurgt fra bygherrens side. Det vil altid være bygherren, der tager den endelige beslutning, men de nye regler understreger vigtigheden af at inddrage entreprenøren, så der tages beslutninger på et oplyst grundlag”, lyder det fra Torben Steffensen.

De nye regler kan give besparelser
Ifølge Torben Steffensen vil de nye regler give gevinster for alle parter, da det fremover vil være nemmere at afgøre, om der rent faktisk er tale om en ændring, og hvis dette er tilfældet, hvilke konsekvenser det får for byggeriet som helhed. ”Reglerne vil muligvis blive mere ressourcekrævende for både entreprenør og bygherre i starten af processen, men samtidig forbedrer de begge parters retstilling og opfordrer til øget dialog. Det vil formentlig give besparelser i sidste ende”, understreger han.

Læs mere om konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg og tilmeld dig her.