Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten

13.04.2018

Interview af Bo Schmidt Pedersen, partner og advokat hos Kammeradvokaten

AB 18 og ABR 18 medfører en betydelig udvidelse af konflikthåndteringsreglerne. De nye regler har til hensigt at løse tvister på lavest mulige niveau, mindske antallet af voldgiftssager samt sørge for, at selve processen ved tvister foregår hurtigt.

Den 4.-5. september afholdes konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg, som i år har særlig fokus på AB 18, ABT 18 og ABR 18. Bo Schmidt Pedersen, partner og advokat hos Kammeradvokaten, er blandt talerne, og han vil sætte fokus på, hvordan det væsentligt udbyggede tvisteløsningssystem adskiller sig fra det gamle.

Løsningstrappen understreger pligten til at forligsforhandle
De nye konflikthåndteringsregler introducerer blandt andet en formaliseret løsningstrappe, der skal forsøge at nedtrappe konflikter, inden de udvikler sig. Her skal tvister så vidt muligt afklares ved forhandling, og parterne forhindres i at gå videre med andre konfliktløsningsværktøjer, før at de har været igennem en indledende forhandlingsproces. Først mødes projektledende repræsentanter, og hvis de ikke kommer frem til en løsning inden for et defineret tidsrum, vil ledelsesrepræsentanter skulle involveres. ”En formalisering af processen betyder ikke, at tilgangen ikke benyttes i dag, men understreger vigtigheden af dialog undervejs”, lyder det fra Bo Schmidt Pedersen.

Mediation/mægling og hurtig afgørelse
Når konfliktsituationer opstår, har parterne med de nye regler mulighed for at anmode om mediation eller mægling. ”Mediation og mægling er blevet en del af standardaftaledokumentet. Parterne er forpligtet til at deltage, hvilket er en helt klar nyskabelse. Det er værktøj, som altid har været til rådighed, men som tidligere har krævet en selvstændig aftale. At værktøjerne nu er indarbejdet i standardaftaledokumentet må forventes at betyde, at anvendelsen øges”, forklarer Bo Schmidt Pedersen.

De nye regler giver desuden mulighed for hurtig afgørelse, som vil være bindende for parterne, hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden for en given periode. Der kan dog kun træffes hurtig afgørelse inden for en række definerede områder, og det er derfor ikke alle tvister, hvor hurtig afgørelse kan anvendes. ”Det er interessant med et værktøj, der som udgangspunkt er bindende, og hvor man aktivt skal reagere, his man er uenig. Det er bestemt ikke utænkeligt, at det vil fremskynde processen ved mange tvister”, påpeger han.

Vil byggeriets parter omfavne de nye regler?
Ifølge Bo Schmidt Pedersen fylder tvistløsning ”tekstmæssigt” meget i de nye bestemmelser, og det bliver spændende at se, om byggeriets parter tager de nye initiativer til sig. ”Der vil formentlig være en række tvister, som i fremtiden kan afgøres ved hurtig afgørelse, men det bliver særligt interessant at se, om mediation og mægling vil kunne afhjælpe konflikter. Parterne forsøger jo som udgangspunkt selv at finde løsninger, og spørgsmålet er derfor, om mediation og mægling vil kunne bidrage med vinkler, som man ikke allerede var opmærksom på”, understreger han.

Læs mere om konferencen Juridiske udfordringer i bygge & anlæg og tilmeld dig her.