Liv Katrine Gill

09.04.2018

Interview med Liv Katrine Gill, Food Regulatory Consultant GTPRA hos Arla Foods amba

Mange fødevarevirksomheder er udfordrede, når det gælder kommunikationen og markedsføringen af produkter med særligt gavnlige effekter for sportsfolk. Her er det vigtigt at være opmærksom på gældende regler og betingelserne for brugen af diverse anprisninger.

På konferencen Fødevarelovgivning den 29. og 30. maj 2018 vil Liv Katrine Gill, der er Food Regulatory Consultant hos Arla Foods, sætte fokus på de regulatoriske udfordringer samt muligheder for at udvikle god kommunikation i forhold til sportsprodukter.

En svær størrelse
Sportsprodukter kan være mange ting, og der kan være stor forskel på de udfordringer, virksomheder står overfor. Den generelle opfattelse hos Arla er, at sportsprodukter i mange tilfælde anses som det vilde vest – specielt i forhold til markedsføringen af produkter online. ”Det skaber forvirring hos både producenter og forbrugerne, og dette er formentlig også grunden til, at Fødevarestyrelsen har oplyst, at der inden længe kommer en kampagne specifikt i forhold til markedsføringen af sportsprodukter.”, forklarer Liv Katrine Gill.

Det kan for mange virke uoverskueligt at kaste sig over markedet for sportsprodukter, og indlægget på konferencen vil derfor sætte fokus på den viden og erfaringer, som Arla har på området. ”Det største succeskriterie er, at deltagerne får noget stof til eftertanke, inspiration samt lærer noget nyt. Jeg håber, at jeg kan bidrage med dette ved hjælp af konkrete cases fra Arla og herigennem give input til, hvad der virker, samt hvad der ikke gør.”, lyder det.

Virksomhederne skal værne om fødevaresikkerheden
Til spørgsmålet om, hvad fødevarebranchens største udfordringer er lige nu, svarer Liv Katrine Gill, at den globale mangel på fødevarer er en faktor, der springer i øjnene som en væsentlig problemstilling. ”Det er vigtigt, at vi i Europa, og i Danmark især, tager ansvar for, hvordan vi får fødevarer nok til alle de mennesker, der lever på jorden. Vi skal dele ud af vores viden om produktionsmetoder samt være med til at skabe fremdrift i innovationen på området. Mange danske virksomheder går til dette med stor seriøsitet, og det skaber samtidig tillid fra myndighederne. Vi er et land med høj fødevaresikkerhed, og det er vigtigt, at vi værner om den.”, påpeger hun.

Behov for afklaring om naturlige ingredienser
Ser vi i stedet et par år ud i fremtiden, så er der blandt andet et emne, som Liv Katrine Gill finder interessant, og hvor hun samtidig tror, at der sker en udvikling de kommende år. ”Der er øget fokus på, hvornår ingredienser kan karakteriseres som naturlige, herunder hvilke processer fødevarer skal have været igennem i den forbindelse. Der er et stigende antal virksomheder, som bruger begrebet, og det hænger i mange tilfælde sammen med miljømarkedsføring. Det er derfor et område, hvor der i høj grad er behov for enighed og afklaring samt en praksis og guidelines for anvendelse.”, pointerer hun.

Læs mere om konferencen Fødevarelovgivning 2018 og tilmeld dig her.