Anke Oberender

27.02.2018

Interview med Anke Oberender, centerleder for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Et vigtigt fokusområde i forbindelse med det bæredygtige byggeri er at begrænse forbruget af jomfruelige ressourcer og i stedet styrke genbrug og genanvendelse af eksisterende ressourcer i nybyggeri.

På konferencen Den fremtidssikrede byggeplads den 8. maj 2018 kan du blandt andet høre Anke Oberender, der er centerleder for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, fortælle om VHGB’s arbejde med at øge genbrug og genanvendelse i byggeriet. Vi har i den forbindelse spurgt ind til hendes tanker om konferencen og udfordringerne i branchen de næste par år.

Trends der er kommet for at blive
VHGB er en vigtig aktør i forhold til at samle og formidle viden om håndtering og genbrug af byggeaffald. De udvikler værktøjer, guidelines samt tjeklister til eksempelvis bygherrer om genanvendelse af materialer, det digitale materialeatlas og meget mere. ”Cirkulær økonomi og bæredygtighed i byggeriet er trends, som er kommet for at blive, og det kommer til at fylde mere og mere. I mit indlæg vil jeg derfor give deltagerne et indblik i nogle af videncentrets værktøjer og aktiviteter, som forhåbentlig kan give inspiration til, hvordan vi løser nogle af de praktiske udfordringer på området”, forklarer Anke Oberender.

Behov for nye kompetencer og øget tværfaglighed
Det øgede fokus på cirkulær økonomi kræver en masse ny viden og nye kompetencer. Ifølge Anke Oberender er vores regelsæt ikke altid gearet til at håndtere det, hvilket kan spænde ben for nye og innovative løsninger. ”Der er blandt andet behov for, at der arbejdes konkret med dokumentation af genanvendte materialer, samt hvordan tværfagligheden på tværs af værdikæden øges”, lyder det.

Udfordringen er, at vi lige nu er midt i udviklingen, og at det stadig er tidligt i processen. ”Et stigende antal aktører begynder at genanvende ressourcer i byggeriet, men der er stadig et stykke vej endnu, hvor det er helt essentielt, at aktørerne dygtiggør sig samt snakker bedre sammen og øger tværfagligheden.”, påpeger Anke Oberender.

Bæredygtighed som en naturlig del af byggeprocessen
Vi bliver løbende klogere inden for genanvendelse i byggeriet, og der dukker flere og flere succeshistorier frem, som giver inspiration til løsningsmodeller. ”Håbet er, at arbejdet med genbrug og genanvendelsen af ressourcer i byggeriet i fremtiden bliver en mere naturlig del af byggeprocessen, og at det ikke kun er nicheprodukter og udviklingsprojekter, der har succes med det. Vi kommer forhåbentlig til at se, at der sker en positiv udvikling inden for de kommende år”, understreger Anke Oberender.

Læs mere om konferencen Den fremtidssikrede byggeplads og tilmeld dig her.