Katrine Hauge Smith

27.02.2018

Interview af Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut

Danmark skal blive bedre til at genanvende og genbruge, og det lægger et stort ansvar på byggebranchen. Der skal bygges bæredygtigt, og meget affald forventes at kunne udgøre en ressource, som ikke udnyttes i dag.

Når vi byder velkommen til konferencen Den fremtidssikrede byggeplads, er det blandt andet med Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, som taler. Hun vil med udgangspunkt i et af deres projekter sætte fokus på de ressourcer og tiltag, der foretages for at reducere affald på byggepladserne.

Affald er en værdifuld ressource
Katrine Hauge Smiths indlæg vil omhandle et projekt, hvor Teknologisk Institut har registreret, hvilke typer affald og ressourcer der forekommer på fem forskellige byggepladser. Hun vil præsentere deres observationer, hvad der på nuværende tidspunkt bliver gjort, og hvad der i fremtiden kan reducere affald på byggepladserne. ”Jeg håber, at indlægget kan føre til øget bevidsthed om, at affald er en del af byggeprocessen, at det er en værdifuld ressource, og at det er fornuftigt at have fokus på dette”, lyder det.

Cirkulær økonomi og ressourceoptimering i byggeprocessen
Det er vigtigt, at vi de kommende år tænker cirkulær økonomi og ressourceoptimering ind i byggeprocessen. Der skal skabes øget bevidsthed om, at vi bygger en mængde værdifulde ressourcer ind i byggeriet, og vi skal udnytte det fulde potentiale i forbindelse hermed. Katrine Hauge Smith påpeger desuden, at bæredygtigt byggeri også handler om, hvordan vi håndterer ressourcer fra det byggeri, der står på byggegrunden, inden vi begynder at bygge nyt.

Optimering af ressourceforbruget i fremtiden
Katrine Hauge Smith tror på, at der i fremtiden fortsat vil være fokus på ressourcer i byggeriet i alle faser af byggeprocessen. ”Det vil være spændende, hvis vi om fem år kan vise nogle cases, hvor der er benyttet en ressourcekoordinator til at optimere ressourceforbruget i byggeriet”, understreger hun.

Læs mere om konferencen Den fremtidssikrede byggeplads og tilmeld dig her.