Simon Stig-Gylling

19.02.2018

Byggeaffald anses ikke længere blot som noget, der skal bortskaffes, men i stedet som en ressource, der kan genanvendes. Et bredt samarbejde mellem byggebranchens aktører er en vigtig forudsætning for, at byggepladserne i fremtiden bliver bedre inden for affaldshåndtering.

Til maj afholdes konferencen Den fremtidssikrede byggeplads, hvor affald blandt andet er et af de emner, som er højt på agendaen. Simon Stig-Gylling er miljøkonsulent hos Dansk Byggeri, som er en af partnerne på konferencen. Vi har i den forbindelse spurgt ham, hvad han ser som de største udfordringer for fremtidens byggepladser.

Pladsmangel i byerne
Ifølge Simon Stig-Gylling er pladsmangel en væsentlig udfordring for fremtidens byggepladser, da det på byggepladserne i byerne er svært at få plads til materialer, antallet af containere samt andet, der er behov for. ”Pladsmangel er et problem i dag, men det vil kun blive større i fremtiden, hvis man skal affaldssortere i flere fraktioner. Når der skal sorteres mere, kræves der mere plads, og det kan være en udfordring, hvis man kun har en lille baggård til rådighed.”, lyder det.

Det er afgørende, at der er plads til at sortere på selve byggepladsen, da alternativet er at sende affaldet til sorteringsanlæg, hvor kvaliteten af sorteringen ofte ikke er den samme. Det er dog hele tiden en afvejning af, hvilke ressourcer vi har til rådighed. ”Pladsmangel kan eksempelvis ende med at betyde, at det er forbundet med store omkostninger at affaldssortere, og det kan være et problem, hvis du ikke får tilsvarende værdi ud af det.”, forklarer han.

Vigtigt at involvere hele værdikæden
I forhold til fremtidens byggepladser så er det vigtigt at involvere hele værdikæden, når et byggeri skal igangsættes. Det giver god mening at have både arkitekten, entreprenøren, og affaldsoperatøren med helt fra starten i stedet for først at involvere de relevante parter undervejs i processen. ”Det er i mange tilfælde affaldsforebyggende eksempelvis at inddrage arkitekten fra starten, da de ofte kan se, hvis noget i det eksisterende byggeri kan genbruges.”, mener Simon Stig-Gylling.

Cirkulær økonomi og identiteten i byggeriet
Cirkulær økonomi i forbindelse med byggeriet er udtryk for idéen om, at vi skal genanvende bygge- og anlægsaffald samt andre ressourcer, som indgår i byggeprocessen. Genbrug kan dog i nogle tilfælde være en tung proces, og det er derfor også relevant at kigge på, hvordan vi i stedet kan forhindre den store produktion af affald. Her ligger der ifølge Simon Stig-Gylling en stor værdi i at anskue byggeprocessen på en ny måde, hvor man bevarer noget af det eksisterende byggeri og hermed også noget af identiteten, der følger med. ”Der er noget interessant ved eksempelvis at sidde på en skole, som engang har været en fabrik. Det skaber historie og identitet at arbejde med den form for visuelle effekter.”, understreger han.

Læs mere om konferencen Den fremtidssikrede byggeplads og tilmeld dig her.