Christina Grann Myrdal

19.02.2018

Interview af Christina Grann Myrdal, projektleder, ingeniør og ph.d. hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Bæredygtighed efterspørges i stigende grad på byggepladserne. Nytænkning af ressourcerne samt et styrket samarbejde i værdikæden er vigtige fokusområder, der skal gøre det nemmere at efterleve de øgede krav.

Til maj afholdes konferencen Den fremtidssikrede byggeplads, hvor en række eksperter stiller skarpt på, hvordan vi i praksis kan skabe mere bæredygtige og optimerede byggepladser. Christina Grann Myrdal, projektleder, ingeniør og ph.d. hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, er ordstyrer på konferencen. Vi har i den forbindelse spurgt hende, hvad hun anser som de største udfordringer på området – både her og nu samt i fremtiden.

Partnerskaber på tværs i værdikæden
I følge Christina Grann Myrdal er en af de væsentligste udfordringer i forhold til det bæredygtige byggeri, herunder byggepladserne, at der ikke altid tænkes på tværs af værdikæden. Det handler om at få skabt en fælles ansvarsfølelse for, at byggepladsen er bæredygtig, og her er gode og langvarige partnerskaber værdifulde.

Hun påpeger ligeledes vigtigheden af, at bæredygtigheden bliver et tydeligt krav fra bygherren i udbudsmaterialet. På den måde sikres det, at det tænkes ind fra starten af, hvilket gør processen meget nemmere. ”Det er eksempelvis vigtigt at have bæredygtigheden med i baghovedet helt fra starten, når der skal tages beslutninger om selve designet og logistikken på byggepladsen, da det kan være svært at ændre efterfølgende.”, lyder det.

Materialeflows og den cirkulære økonomi
En af de klare tendenser, som præger området for bæredygtigt byggeri er den cirkulære økonomi. Der sorteres i et stigende antal fraktioner på byggepladserne, og genbrugstanken er blevet mere dominerende, hvor materialer fra gamle bygninger i højere grad overvejes som en ressource i nye byggerier. Christina Grann Myrdal peger på, at vi skal arbejde på at sikre bedre afsætningsmuligheder for affaldet. ”Det har jo ingen effekt, hvis vi sorterer i en lang række fraktioner blot for at konstatere, at der er ikke er afsætningsmuligheder, hvorfor det hele alligevel ender i samme container.”, understreger hun.

Inspiration og konkrete tiltag
Christina Grann Myrdal håber på, at konferencen til maj vil give deltagerne en masse værdifuld inspiration, og at de går derfra med ideer til konkrete tiltag, som de kan bruge i deres arbejde med bæredygtighed på byggepladserne. ”Der er meget snak om emnet, men jeg tror, at mange har behov for håndgribelige og praktiske eksempler på konkrete initiativer. Derudover er konferencen også en god netværksmulighed, hvor deltagerne kan sparre med hinanden og måske endda danne nye partnerskaber.”, påpeger hun.

Læs mere om konferencen Den fremtidssikrede byggeplads og tilmeld dig her.