Michael Hopp

15.02.2018

Interview af Michael Hopp, Partner & advokat, Plesner

Succesfuld implementering af ny regulering i virksomheder og organisationer forudsætter en forretningsorienteret gennemgang af procedurer og processer. Det er i dag en udfordring mange steder, da man ikke har det indgående kendskab til virksomheden, som et succesfuldt complianceprojekt kræver.

Når vi byder velkommen på konferencen Compliance & Legal 2018 den 25.-26. april 2018, er Michael Hopp, partner og advokat i Plesner, blandt talerne. Hans indlæg vil handle om krydsfeltet mellem hvidvaskreglerne og den nye persondataforordning, hvor han vil belyse det omdiskuterede forhold og søge at slå fast, hvordan de to rangerer i forhold til hinanden. Han vil forklare nærmere om, hvordan man konkret bør håndtere hvidvaskreglerne i lyset af persondatareguleringen samt fokusere på forordningen, og de udfordringer som den forventes at give i forhold til hvidvasklovgivningen fra 2018 og frem. I forbindelse med Michaels oplæg har vi spurgt ham, hvad han anser som de største udfordringer på complianceområdet – både her og nu samt i de kommende år.

Complianceafdelingernes største udfordring
Den største udfordring for mange virksomheder og organisationer er manglende kendskab til deres egen forretning og interne processer, samt hvordan reglerne omsættes til praktisk compliance. Det er som sådan ikke svært at sætte sig ind i de nye regler, hverken persondataforordningen, hvidvaskloven eller andre lignende love. Vores erfaring fra de mange deltagere i Plesners Certifikat i Persondataret viser, at det svære typisk ikke er at forstå reglerne. Det svære er at forstå, hvordan reglerne skal gennemføres i praksis, og at finde ud af hvor problemerne i deres egen virksomhed eller organisation er.

For mange af mine klienter er det ofte ikke særligt gennemsigtigt, hvordan virksomheden fungerer. Data bevæger sig rundt og bliver opbevaret på ofte lidt tilfældig vis. Særligt i større organisationer kan der opstå uhensigtsmæssige procedurer i de enkelte afdelinger – procedurer der ofte er fuldstændigt ukendte for andre afdelinger, for ledelsen og ikke mindst for complianceafdelingen. Det er en stor udfordring. Et succesfuldt complianceprojekt kræver et indgående kendskab til virksomheden – og ikke mindst en forankring lokalt i virksomheden og gerne i de enkelte afdelinger. Mange vil derfor blive udfordret af at skulle kortlægge virksomheden og efterfølgende afhjælpe de konstaterede problemer. Det er dog mit indtryk, at denne øvelse ofte i sidste ende viser sig værdifuld for virksomheden. Ledelsen opnår et bedre kendskab til virksomheden samlet set, hvilket bl.a. giver muligheder for at indføre forbedringer, effektiviseringer mv.

Fastholdelse af compliance i fremtiden
Om fem år bliver “governance” den helt store udfordring, når det handler om persondata. Lige i øjeblikket medfører de nye hvidvaskregler og persondataforordningen, at mange virksomheder gennemfører complianceprojekter. Virksomhederne gennemgår deres indretning og forretningsgange, og de implementerer nye politikker og procedurer, der skal gøre virksomheden compliant.

Men en ting er at være compliant ovenpå et complianceprojekt. Noget helt andet er at fastholde at være compliant og drive virksomheden videre på compliant vis år efter år. Det, som mange overser, er, at compliancearbejdet ikke stopper ved projektets afslutning – det skal følges op med styring og løbende forbedring af processer, dvs. “governance”. Det er en stor udfordring, når først den almindelige hverdagsdrift er i gang igen, og virksomheden udvikler sig, nye ansatte kommer til, og der kommer nye forretningsgange, systemer og produkter. Her bliver det helt centralt, at virksomheden er klædt på til at fastholde de gode politikker og procedurer. Om fem år bliver fokus i mindre grad, hvordan man bliver compliant, og i højere grad hvordan man med den rette governance fastholder compliance.

Læs mere om konferencen Compliance & Legal 2018 og tilmeld dig her.