Mette Slotved Thomsen

22.01.2018

Et af hovedformålene med hvidvaskloven er at gennemføre en risikobaseret tilgang til compliance, så der fokuseres på områder med øget risiko, og at der dermed er mindre fokus på områder med begrænset risiko.

Når vi byder velkommen på konferencen Compliance & Legal 2018 den 25.-26. april 2018, er Mette Slotved Thomsen, som er Manager i EMEIA Financial Services hos Ernst & Young, blandt talerne. Hun vil tale om hvidvaskloven og den risikobaserede fremgangsmåde, hvor hun vil give inspiration til compliance i forhold til hvidvask, herunder at der er fokus på de rette områder. Vi har i den forbindelse spurgt hende, hvad hun anser som de største udfordringer på complianceområdet – både her og nu samt i de kommende år.

Compliance med risiko for øje
Ifølge Mette Slotved Thomsen, har complianceafdelingerne samme udfordring på området for hvidvask, som når det gælder forretningen; det handler om at forstå og vurdere risici for at kunne gennemføre en risikobaseret tilgang. Dette udfordres af, at forretningen samtidig ønsker standardiserede fremgangsmåder, som skal gøre det nemmere på complianceområdet. Hvidvaskloven kræver imidlertid af både forretning og compliance, at de skal arbejde med risikoen for øje, og det betyder for mange organisationer, at der er behov for mere individuelle vurderinger i kundeforholdet. Helt basalt skal forretningen kunne svare på, hvad risikoen er, samt hvilke foranstaltninger de vælger til at håndtere den. Complianceafdelingen skal have fokus på, om forretningen har set risici, vurderet dem korrekt og foretaget de rette foranstaltninger.

Databeskyttelsesforordningen er endnu en faktor
Hvidvaskloven understøttes – nogen vil sige kompliceres yderligere – af persondatareglerne. I mange organisationer vælges en standardiseret fremgangsmåde for at sikre compliance, hvilket eksempelvis betyder, at der indhentes og opbevares flere dokumenter, end risikoen tilsiger i det konkrete kundeforhold. Problemet med dette er, at hvis en organisation ikke kan svare på, hvorfor dokumentet er nødvendigt, så kan der i stedet for en overtrædelse af hvidvaskloven foreligge en overtrædelse af databeskyttelsesforordningen.

Teknologi og den risikobaserede fremgangsmåde
Mette Slotved Thomsen spår, at der i fremtiden vil komme øget fokus på teknologi i forhold til compliance på hvidvaskområdet. Teknologi kan i høj grad understøtte den risikobaserede fremgangsmåde og sikre det formål, som standardiserede forretningsgange med begrænset succes varetager i dag. Dette skyldes, at teknologi eksempelvis kan anvendes til at opstille flere risikoparametre end et menneske kan inddrage i en risikovurdering. I dag er området præget af mange dyre manuelle processer, så hun forudser, at dette er et område, hvor ny teknologi vil få meget større udbredelse. Her er det en udfordring at sikre, at den valgte teknologi kan omstilles i forhold til ændringer i risikobilledet, og at der er sammenhæng mellem proces og risiko.

Læs mere om konferencen Compliance & Legal 2018 og tilmeld dig her.