Alm. Brand

16.01.2018

Ovenpå den finansielle krise er der kommet stigende fokus på vækst, og i den forbindelse skal de etablerede compliance-programmer samt forretningsledelsens risikovillighed stå sin prøve.

På konferencen Compliance & Legal 2018 den 25.-26. april 2018 er Claus Ditlev Poulsen og Anne Sørup Dahl blandt talerne. De er Compliance Officers i Alm. Brand, og de vil i deres oplæg give inspiration til arbejdet med compliance baseret på deres erfaringer fra arbejdet i Alm. Brand.

Hvad håber I på, at deltagerne får ud af at høre jeres indlæg på konferencen?
Håbet er, at deltagerne vil gå fra konferencen med konkrete eksempler, input og nye overvejelser om rapportering og complianceprogrammer i deres egen organisation.

Hvad ser I som den største udfordring, som complianceafdelingerne står overfor de næste par år?
Den største udfordring for complianceafdelingerne er omstillingen til den nye virkelighed med fokus på vækst. Dette gælder evnen til at levere compliancerådgivning og -kontrol i den hastighed, som forretningsledelsen gerne vil udvikle virksomheden. Her er der blandt andet tale om udnyttelsen af nye teknologier til både kundebehandling men også til automatisering af interne processer.

Hvis I skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Den teknologiske udvikling vil påvirke branchen de kommende år, og regulering bliver i højere grad et internationalt anliggende. Regelsæt som MiFID II vil være på agendaen, og hvorvidt udviklingen har skabt nye risici.

Læs mere om konferencen Compliance & Legal 2018 og tilmeld dig her.