Alexander Trolle

08.01.2018

Omfanget og kompleksiteten af den finansielle regulering er voksende, og der er derfor et stigende antal opgaver, som compliancefunktionen skal løse. En af de aktuelle opgaver er håndteringen af den nye persondataforordning.

På konferencen Compliance & Legal 2018 den 25.-26. april 2018 kan du blandt andet høre Alexander Trolle, der er Data Protection Officer hos FDC, fortælle om deres arbejde på persondataområdet. Vi har i den forbindelse spurgt ind til hans tanker om konferencen og udfordringerne for complianceafdelingerne de næste par år.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg vil give en status på arbejdet med persondataforordningen, nu hvor maj måned er lige om hjørnet. Her vil jeg komme ind på, hvad der har været den største udfordring for at komme i mål som databehandler i den finansielle sektor, samt hvad FDC vil arbejde med fremover på persondataområdet. Deltagerne vil her få et hudløst ærligt indlæg og indblik i konkrete afgrænsninger, som FDC har foretaget.

Hvad ser du som den største udfordring, som complianceafdelingerne står overfor de næste par år?
Der er på nuværende tidspunkt intet der tyder på, at mængden af finansiel lovgivning er aftagende, hvilket stiller øgede krav til både forsikringsselskaber og deres databehandlere. Herved går der mere tid til compliance og tilsvarende mindre tid til at lave forretning.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Hvis jeg kommer igen om fem år, så vil det være med fokus på disruption, fintech og automatisering af complianceområdet. Teknologien kommer til at spille en stor rolle de kommende år.

Læs mere om konferencen Compliance & Legal 2018 og tilmeld dig her.