Birger Ringstoft

22.12.2017

Teknologi er en af de primære drivkræfter for udvikling i forsikringsbranchen de kommende år. Her stilles der spørgsmålstegn ved etablerede forretningsmodeller og behovet for udvikling af nye produkter og måder at interagere med kunderne på.

På konferencen Forsikring 2018 den 7.-8. februar 2018 kan du blandt andet høre Birger Ringstoft, der er forretningsdirektør hos Pensam Forsikring, fortælle om deres succesrige strategi og metoder på private markeder. Vi har i den forbindelse spurgt ind til hans tanker om branchens udvikling, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg handler overordnet set om, hvordan et lille og – i relation til tingsforsikring – nyt landsdækkende selskab klarer sig i en branche med store og/eller mere erfarne selskaber. Den regulative udvikling betyder stadigt mere omfattende administrative belastninger samtidig med, at det kan være svært at udnytte den tilsvarende rivende udvikling på det tekniske og systemmæssige område i branchen. Her er det en udfordring at gå relativt traditionelt ind på markedet under truslen om disruptiv brancheudvikling, hvilket lige nu er meget på tale.

Jeg håber, at deltagerne vil få øjnene op for, at strategi, der baserer sig på et kundeløfte og/eller spørgsmålet om, hvorfor man er til stede som forsikringsselskab, stadig kan bringe et selskab langt. Det nuværende marked med relativt høj indtjening og relativt lav produktgennemsigtighed – og dermed også lav forventningsafstemning med kunderne – levner masser af plads til, at et selskab for Pensam Forsikring kan få fodfæste.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
Den overordnede udfordring handler om at skabe en bedre forventningsafstemning med kunderne. Dette gælder betingelser og dækninger, som skal være overskuelige for en gennemsnitlig kunde. Så længe dette ikke er på plads, så vil branchen altid være omgærdet af manglende tillid fra kunderne, blød svindel og for stort fokus på prisparameteren. Specielt sidstnævnte risikerer at blive mere udpræget fremadrettet.

Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling vil ændre på forsikringsbehovene i fremtiden, og at det kræver, at branchen kan flytte sig. Førerløse biler er et godt eksempel, men også dækning af immaterielle ting og sikring af tryghed ved eksempelvis identitetstyveri er meget på tale. Den nye persondataforordning er meget aktuel, og der bliver brugt mange ressourcer på det. Her bliver det spændende, når de første selskaber bliver taget i at “gå over for rødt”, samt hvad det kommer til at koste.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Bortset fra at persondataforordningen ikke kommer til at have det samme fokus, så tror jeg, at jeg kommer til at tale om mange af de samme ting, da jeg ikke tror, at der er sket de helt store revolutioner. Priskonkurrencen er formentlig blevet større, og systemmæssigt vil endnu flere være i gang med implementeringen af AI og robotter i sagsstyring mv. Førerløse biler vil desuden være rykket tættere på men uden at have påvirket forsikringsverdenen endnu. Derudover vil kundens forventningsafstemning stadig være et underliggende problem for forsikringsbranchen.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.