14.12.2017

Mangelfulde kontrakter og fokus på irrelevante problematikker kan resultere i fejlslagne IT-projekter. En effektiv og velfungerende proces for udbud af IT-kontrakter kræver, at den valgte kontraktform understøtter de forretningsmæssige behov, og at der på forhånd foretages en grunding analyse heraf.

Claus Sørensen

Til januar afholdes konferencen IT-kontrakter 2018, hvor en række eksperter gøre dig klogere på aktuelle problemstillinger på området. Claus Sørensen, advokat og partner hos DAHL Advokatfirma, er ordstyrer på konferencen, og vi har i den forbindelse spurgt ham, hvad han anser som branchens største udfordringer – både her og nu samt i de kommende år.

Persondata i kontraktsammenhæng
I følge Claus Sørensen fylder persondataproblematikken meget i forhold til IT-kontrakter, og dette gør sig også gældende i sammenhænge, hvor det ikke burde. Mange har en tendens til at benytte sig af persondatabehandleraftaler uden egentlig at have forholdt sig kritisk til, om der nu også er tale om behandling af data i en IT-retlig sammenhæng. “Der er behov for at få markeret lidt tydeligere, hvor der er behov for kontraktretlig behandling af persondata, og det er derfor noget af det, som konferencen sætter fokus på, samt hvordan det bedst adresseres i forskellige situationer”, lyder det.

Kløft mellem jura og praktik
En anden udfordring på det IT-retlige område er, at mange kontrakter i dag ikke understøtter de forretningsmæssige behov. Claus Sørensen understreger her vigtigheden af, at den kontraktansvarlige sætter sig ned sammen med kunden og i fællesskab får identificeret de kritiske faktorer, der gør sig gældende i den bestemte situation.

Han peger på, at der ofte er for stor en kløft mellem det juridiske i selve anskaffelsesprocessen og praktikken, som er det reelle formål med kontrakten. “Mange opfinder juridiske reguleringer af servicemål i kontrakten, som viser sig ikke at være kritiske. Dette kan eksempelvis være tilgængelighed om natten på trods af, at det ikke er kristisk, at IT-systemet opererer i dette tidsrum. På konferencen vil et par af indlæggene komme rundt om dette med emner som ’fit for purpose’-kontrakter samt anvendelsen af servicemål”, påpeger Claus Sørensen.

Fokus på IT-sikkerhed og organisatorisk implementering
I følge Claus Sørensen vil vi de kommende år i endnu større udstrækning tale om datasikkerhed og IT-sikkerhed, når det handler om IT-kontrakter. Derudover vil fokus skifte, da man i højere grad køber standardiserede løsninger hos leverandørerne. Fremover kommer vi til at grine af, at vi har brugt så meget tid på at diskutere løsningsbeskrivelser og kravsspecifikationer, da fremtidens udfordring bliver at få forretningen til at indrette sig efter systemerne og ikke omvendt. De leverandører, som er gode til at implementere standardiserede løsninger hos deres kunder, vil få succes de kommende år.

Læs mere om konferencen IT-kontrakter 2018 og tilmeld dig her.