29.11.2017

Kundeforståelse og brugervenlighed har etableret sig som nogle af de væsentligste punkter på dagsordenen i alle brancher efter Apple, AirBnB og andre virksomheders massive succeser. Der skal sættes fokus på kundernes behov og deres forståelse for produktet og ydelsen. Simon Bentholm - Forsikring 2018

På konferencen Forsikring 2018 den 7.-8. februar 2018 vil adfærdsstrateg Simon Bentholm anlægge et adfærdsøkonomisk perspektiv på forholdet mellem kunderne og produktet. Her kan du læse mere om hans tanker og forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne tager med sig hjem fra dit indlæg på konferencen?
Jeg vil tale om kløften mellem menneskets natur og hverdag samt forsikring som kommercielt produkt og ikke mindst branche-logik. Her vil jeg give råd til, hvordan man gør forsikring mere naturligt og intuitivt for kunder. Dette gælder både i produkter, interfaces og kommunikation.
Jeg håber, at deltagerne får et videnskabeligt begrundet indblik i adfærdens naturlove under forbrugernes daglige handlinger og valg. Forsikringsbranchen er og har været selvoptaget (som så mange andre brancher), og der er stor forskel på de traditionelle forsikringsvirksomheders billede af kunder og “rigtige mennesker”. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan kunderne reelt træffer beslutninger, og hvad de finder vigtigt.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
Den største udfordring er et konkurrencemæssigt pres fra nye (typisk digitale) virksomheder, der mestrer brugervenlighed og kaster sig over forsikring. Her taler vi om virksomheder, der er funderet på brugervenlighed (udefra ind) i stedet for forsikringsfaglighed (indefra ud).

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Forsikringsbranchen står over for en digitaliseringsbølge, men digitalisering er ikke bare teknologi. Hvis det ikke bliver gjort med brugervenlighed for øje og en gennemtænkt datastrategi (herunder agile produkter og interfaces for løbende læring og tilpasning), så kommer branchen til at repetere det offentliges problematikker, da alt skulle digitaliseres. Her havde man næsten over hele linjen lavet interaktive pdf’er af 20 år gamle formularer. Så om fem år kunne snakken vel gå på, hvordan vi fortsat lapper hullerne efter “ustrategisk” digitalisering.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.