24.11.2017

Der produceres i dag store mængder af data, og her tilbyder maskinlæring en effektiv måde at opnå indsigt og forstå sammenhænge i kundeadfærd. Der findes dog ikke en standardløsning for dette, og det er vigtigt, at virksomhederne skræddersyer den enkelte løsning.

Thomas Bering - Forsikring 2018

På konferencen Forsikring 2018 den 7.-8. februar 2018 kan du blandt andet høre Thomas Bering, der er Head of Performance hos Google, fortælle om at gøre brug af data, maskinlæring og automatisering i forsikringsbranchen. Vi har i den forbindelse spurgt ind til, hvad hans syn på emnet er, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg vil fokusere på maskinlæring, og hvordan det kan hjælpe med at drive en forsikringsforretning. For at få udbytte af dette kræver det, at virksomheden og dens ledere forstår på hvilket grundlag, at mulighederne bygger, og at de er klar til at arbejde under de vilkår. Jeg håber, at deltagerne tager dette med sig fra oplægget på konferencen.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
Den største udfordringer er efter min mening, at det er en ekstrem traditionel branche, der ser sig selv og sit produkt som noget unikt og komplekst. Det kan godt give en falsk tryghedssans, og forsikring må derfor gentænkes fra bunden.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Det er et svært spørgsmål, men jeg synes, at alt tyder på, at de fleste produkter ændrer sig ret fundamentalt i takt med og endda rimelig forsinket i forhold til forbrugeradfærd. Jeg vil derfor tro, at vi om fem år i langt højere grad taler om, hvilke konkrete signaler vi er i stand til at forstå og dermed forbedre ud fra. I denne omgang bliver det mere de interne, eksisterende data, men om fem år vil det nok være nye signaler udefra, som tages i brug. Det er dog bare et gæt.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.