24.11.2017

En ny analyse fra analyseinstituttet EPSI Rating viser, at forsikringsbranchen scorer højt på kundetilfredshed, men at det samtidig er en branche, som er præget af høj konkurrence og kundemobilitet.

Allan Luplau - Forsikring 2018

På konferencen Forsikring 2018 den 7.-8. februar 2018 kan du blandt andet høre indlægget fra Allan Luplau, der er CEO i Sygeforsikringen ”danmark”. Han vil sætte fokus på, hvordan selskabet formår at være effektive samt opretholde medlemstilfredshed med få ansatte. Vi har spurgt ham, hvad han ser som forsikringsbranchen største udfordring, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Indlægget sætter fokus på sygeforsikringen ”danmark”, som er et selskab med ekstremt lave administrationsomkostninger og en meget høj medlemstilfredshed. Nøglen til dette har i høj grad handlet om at have en digitaliseret tilgang til kunderne. Jeg vil give indsigt i, hvordan man kan gøre forsikring forholdsvis let og billigt at administrere. Jeg håber, at deltagerne kan finde inspiration i, hvad der har virket for os i forhold til at opnå et flot omdømme og stor medlemstilfredshed.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
På reguleringsområdet er persondataforordningen og IDD aktuelle udfordringer, som branchen står overfor. I forhold til det forretningsmæssige er det crowdfunding, også kaldet netværksfinansiering, og her har de gensidige selskaber i Danmark en lille fordel.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Den demografiske udvikling er en udfordring, som vi står over for at skulle løse. I forbindelse med dette kommer også det kommende voldsomme pres på velfærdsydelserne.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.