23.11.2017

Den hastige udvikling inden for digitalisering medfører nye former for trusler, som skaber behov for andre typer af forsikringer. Cyberforsikringer giver virksomhederne mulighed for at beskytte data, programmer og IT-systemer mod IT-kriminalitet.

Ulrik Franke - Forsikring 2018

På konferencen Forsikring 2018 den 7.-8. februar 2018 sætter Ulrik Franke fra Research Institutes of Sweden fokus på den aktuelle situation samt fremtidige udfordringer i forhold til cyberforsikringer. Vi har i den forbindelse spurgt ind til, hvad hans syn på emnet er, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg på konferencen kommer til at handle om cyberforsikring, som er et hastigt voksende område på forsikringsmarkedet. Jeg håber, at deltagerne gennem mit indlæg vil få en forståelse for, at virksomhederne i dag er meget digitalt afhængige i forhold til deres arbejde med en lang række forskellige systemer. Det er vigtigt, at virksomhederne er tilstrækkeligt beskyttet, og en cyberforsikring er en af flere mulige løsninger til at sikre dette.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
Forsikringsbranchen største udfordring er digitalisering. Det handler for det første om at foretage en korrekt vurdering af de risici, som er forbundet med kundernes digitale tilstedeværelse. For det andet skal forsikringsselskaberne gennem en transformation, hvor forretningsprocesserne i stigende grad bliver digitale. Begge dele skal håndteres på samme tid.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
Om fem år håber jeg at kunne fortælle om, hvordan internetforsikringsmarkedet er vokset, og hvordan de fleste virksomheder nu bruger cyberforsikringer i forsøget på at mindske risici forbundet med deres digitale tilstedeværelse. I værste fald vil jeg kunne fortælle om, hvordan cyberbeskyttelsesprodukter er blevet dyre for forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, da ukendte cybertrusler ramte mange forsikringstagere på samme tid.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.