16.11.2017

Forsikringsbranchen er i forandring, og selskaberne har stor fokus på innovation og digitalisering med kunden i centrum. Disruptive innovationer giver både nye udfordringer og muligheder, og det er vigtigt at skabe de rette rammer, så nye ideer kan realiseres og skabe værdi for kunderne.

Frederik Hansen

Når konferencen Forsikring 2018 løber af stablen den 7.-8. februar 2018, sættes der blandt andet fokus på disruption i den innovative tid. Frederik Hansen er partner hos Effekt Marketing & Innovation og taler på konferencen. Vi har spurgt ham, hvordan han anskuer emnet, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg på konferencen kommer til at handle om, hvordan man kan skabe en større grad af nytænkning og innovation i forsikringsbranchen, som helt sikkert bliver genstand for disruptions i fremtiden. Her vil jeg fokusere på, hvad der skaber disruptions, og hvordan man kan spotte tidlige faresignaler for dette.
Min målsætning er, at deltagerne gennem mit indlæg vil blive inspireret og udfordret samt åbne op for nye måder at tænke på. Jeg vil gerne gøre op med optimerings- og nulfejls-kulturen og anvise nye veje til en kultur, der understøtter udvikling og innovation på en effektiv måde. Dette vil jeg anskueliggøre gennem konkrete værktøjer og cases, hvor jeg også vil bruge inspiration fra andre brancher og fra startup-miljøet. Her arbejdes der med konceptudvikling, forretningsmodeller og nye go-to-market-modeller, som peger fremad, og som mere etablerede virksomheder sagtens kan lære af.

Hvad ser du som den største udfordring, som forsikringsbranchen står overfor?
Det syder og bobler med nye teknologier, som vil ændre spillereglerne i forsikringsbranchen. Virksomheder i andre brancher vil se muligheder i at gå ind på forsikringsmarkedet, og startups vil gennem nye teknologier og forretningsmodeller vokse ud af forsømte nicher og uudnyttede muligheder. Det er en udvikling, som vil gå langsomt i starten, men som vil udvikle sig eksponentielt senere.

Hvis du skal holde indlæg igen om fem år, hvad vil det så handle om?
For et par årtier siden var fem år en relativ kort horisont, men i dag er det en meget lang horisont, fordi udviklingen går så hurtigt, at det er svært og næsten meningsløst at forsøge at skue fem år frem. Gennemslagskraften og hastigheden i nye teknologier er uden historisk fortilfælde, og på mange områder vil verden se markant anderledes ud om fem år. Jeg synes, det er vigtigst at forholde sig til de næste par år. Her skal man frem for alt begynde at forberede og tilpasse kulturen, kompetencer, værktøjer mv., så man er godt rustet til at møde fremtiden. Det tager tid at flytte kultur og mennesker, så fremtiden er lige nu!

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.