16.11.2017

En netop offentliggjort analyse fra analyseinstituttet EPSI Rating viser, at forsikringsbranchen scorer højt på kundetilfredshed. Samtidig viser analysen, at branchen er præget af høj konkurrence, og at flere kunder i dag skifter forsikringsselskab.

Højeste index-score nogensinde for privatkundernes tilfredshed
Forsikringsbranchen har gennem de sidste 10 år scoret højt på kundetilfredshed, og i 2017 har de opnået den højeste score nogensinde på 77,7 på privatmarkedet. Den generelle tendens er, at privatkunderne er mere tilfredse end erhvervskunderne, hvor scoren er på 73,5 i 2017.

Analysen viser at kunderne mener, at der er sket en forbedring i forsikringsselskabernes produkter og service. De har nemmere ved at gennemskue deres forsikringer, og de oplever generelt, at de får høj værdi for pengene.

Mobilitet som branchens udfordring
På trods af at forsikringsbranchen scorer højt på kundetilfredshed, så er der i dag mange kunder, som skifter selskab. EPSI Ratings analyse viser, at mobiliteten er steget, og at der er en større andel af kortere kunderelationer. Der er generelt tæt løb mellem forsikringsselskaberne, og den høje konkurrence udfordrer dem på fastholdelsen af kunderne. Kun en lille andel af kunderne giver udtryk for, at de vil skifte selskab, men mange vælger alligevel at gøre det.

På konferencen Forsikring 2018 den 7. og 8. februar sættes der blandt andet fokus på forretningsudvikling, kundeadfærd, vækst og digitalisering, hvor udfordringer og muligheder i forsikringsbranchen adresseres.

Læs mere om konferencen Forsikring 2018 og tilmeld dig her.