10.11.2017

Sikkerhed i en Information Technology-sammenhæng handler primært om beskyttelsen af data, hvor det i en Operation Technology-sammenhæng handler om at sikre kontinuerlig drift. Der kan derfor nemt opstå en række udfordringer i forbindelse med integrationen af OT og IT.

Jacob Laas

På konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur den 14.-15. december 2017 sættes der blandt andet fokus på forskelle og synergier på området for OT sammenlignet med IT. Jacob Laas er Head of Operations Technologies hos Maersk Oil og taler på konferencen. Vi har spurgt ham, hvordan han anskuer emnet, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Mit indlæg på konferencen vil tage udgangspunkt i henholdsvis OT og IT, herunder hvilke forskelle og synergier, der er mellem de to. Jeg vil sætte fokus på offshore systemer, og hvordan vi arbejder med sikkerhed i forbindelse med disse. Jeg håber, at deltagerne vil gå fra konferencen med viden om de problemstillinger, der er i forhold til OT sammenlignet med IT, og hvorfor det er vigtigt at have de rette kompetencer lokalt. Forhåbentlig vil de få en bedre forståelse for, hvor der kan drages synergier mellem OT og IT, og hvor der stadig er stor forskel på de to begreber.

Hvad ser du som den største opgave inden for kritisk infrastruktur de næste par år?
Den største opgave er at sikre samarbejde og koordinering, så informationer kan deles, uden at det er nødvendigt at gå på kompromis med IT-sikkerheden. Området for OT er forholdsvis simpelt sammenlignet med IT, hvor der hele tiden kommer nye features, der kan øge sikkerheden, hastigheden og tilgængeligheden. Inden for OT vil man i stedet gerne holde det så simpelt som muligt, så fejlfinding kan gøres hurtigt, og at det er muligt for et menneske at gennemskue. Det har store konsekvenser, hvis et OT-system fejler, og det er nødvendigt med mennesker, der har erfaring samt et veldokumenteret system i tilfælde af, at kritiske situationer opstår.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Jeg ser frem til at høre de forskellige indlæg fra henholdsvis Forsvarets og Politiets Efterretningstjeneste. Det bliver interessant at høre, hvad de gør i forhold til sikringen af samfundets kritiske infrastruktur.

Læs mere om konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur og tilmeld dig her.