23.10.2017

Danske virksomheder er under konstant angreb fra hackergrupper og IT-spioner, og det er altafgørende at forholde sig til den udfordring, som cybertruslen udgør. I energisektorerne er vidensdeling, samarbejde og erfaringsudveksling en nødvendighed for at minimere risikoen for angreb i fremtiden.

peter-kjaer-hansen

På konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur den 14.-15. december 2017 sættes der blandt andet fokus på, hvordan der åbnes op for vidensdeling og erfaringsudveksling i energisektorerne i arbejdet for at modstå cybertruslen. Peter Kjær Hansen er chefkonsulent i Dansk Energi og taler på konferencen, og vi har spurgt ham, hvad hans vurdering af udfordringen er, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Som brancheforening for landets elselskaber arbejder Dansk Energi med at samle foreningens medlemmer samt skabe en fortrolig og tillidsbaseret ramme for vidensdeling og erfaringsudveksling. Dette arbejde vil jeg forsøge at give et indblik i, når jeg taler på konferencen, og her vil jeg komme omkring både muligheder og udfordringer for vidensdelingen mellem myndigheder, naturlige monopoler og kommercielle aktører.

Hvad ser du som den største opgave inden for kritisk infrastruktur de næste par år?
Med udgangspunkt i arbejdet i Dansk Energi er den vigtigste opgave de kommende år at sørge for, at de samfundsvigtige sektorer som eksempelvis energi, finans, transport og tele deler mest mulig information. Dette gælder også, hvis der er tale om aktører i et konkurrenceudsat marked. Her er det dog en forudsætning, at de sektoransvarlige myndigheder giver den nødvendige plads til, at de private aktører kan og vil finde sammen om en tillidsbaseret ramme for vidensdeling.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Jeg ser frem til at høre Jesper Laisen fra PET og hans indlæg om insider-truslen. Det er interessant, at den menneskelige faktor på mange måder udgør både den bedste ”firewall” og den største sårbarhed. Her er medarbejder-awareness et mantra for mig, uanset om folk sidder i en HR-funktion, hvor de tjekker medarbejdernes baggrund, i en udviklingsafdeling, hvor de designer og implementerer, eller i en driftsorganisation, hvor de overvåger systemer og processer.

Læs mere om konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur og tilmeld dig her.