19.10.2017

Digitale styrings- og overvågningssystemer bliver mere og mere udbredt i energisektorerne. Forsyningsnedbrud og konsekvenserne heraf kan have stor betydning, og det er derfor afgørende, at systemerne sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så eventuelle skader begrænses.

Jens Christian Vedersø

Når konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur afholdes den 14.-15. december 2017, er det blandt andet med fokus på understøttelsen af IT-sikkerheden i energisektorerne, herunder bekendtgørelsen om IT-beredskab, som skal fremme samarbejde og vidensdeling mellem de forskellige aktører. Jens Christian Vedersø er fuldmægtig i Energistyrelsen og taler på konferencen, og vi har i den forbindelse spurgt ham, hvad han forventer af konferencen og udviklingen på området for kritisk infrastruktur.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Når vi taler om forsyningssikkerhed af energi, er det et udtryk for sandsynligheden for, at det efterspurgte energiprodukt leveres i samme øjeblik, som det efterspørges, og dette er defineret af en række faktorer. IT-sikkerheden er en af dem, og dens betydning for energisektorerne stiger i takt med, at IT-styring bliver mere og mere udbredt, og at forretningsmodellerne tilpasses dette faktum.

For effektivt at fremme eller fastholde en høj forsyningssikkerhed skal reguleringen følge udviklingen og sikre sammenhængen med andre relevante regler. De gældende regler for IT-beredskabet i el- og naturgassektorerne skal ikke kun højne de enkelte virksomheders IT-beredskab men også fremme mulighederne for samarbejde internt i sektorerne og sikre en kontinuerlig udvikling af IT-beredskabet. Samarbejdet internt i sektorerne samt mellem myndigheder og virksomheder er væsentligt for et effektivt og funktionelt IT-beredskab. Mit indlæg på konferencen skal forsøge at anskueliggøre, hvilke rammer og muligheder for samarbejde den nuværende regulering rummer.

Hvad ser du som den største opgave inden for kritisk infrastruktur de næste par år?
IT-sikkerhed i den kritiske infrastruktur er ikke én problemstilling med én løsning. Det er vigtigt at slå fast, at problemet består af mange forhold, som er af både organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter, og løsningen skal derfor rumme alle disse forhold. Den vigtigste opgave er at høste viden og erfaringer nu, som skal deles og drøftes, så vi alle kan lære og forbedre løsningerne på komplekse problemstillinger. På den måde bliver indsamling og deling af viden en stor opgave for os de næste mange år.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Der er ikke et specifikt oplæg, som jeg ser mest frem til. Jeg glæder mig til at blive klogere på det SCADA-tekniske gennem oplæggene fra leverandørerne, men jeg ser virkelig også frem til oplæggene fra branchen, da det jo er dem, der ved, hvordan teknik, økonomi og regulering spiller sammen ude i virkeligheden.

Læs mere om konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur og tilmeld dig her.