19.10.2017

Den teknologiske udvikling giver de danske virksomheder nye muligheder for at udvikle deres produkter og services, men samtidig bliver truslen fra cyberkriminalitet hele tiden mere kompleks. Det er derfor vigtigt, at virksomhedernes systemer og netværk er rustet til at beskytte den viden og de data, som er deres fundament.

Henrik Parbo - CP Kelco

Når konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur afholdes til den 14.-15. december 2017, sættes der blandt andet fokus på arbejdet med Operation Technology, herunder hvordan kravene har ændret sig i takt med øget kompleksitet og teknologisk fremskridt. Henrik Parbo er Manufacturing IT Engineer hos CP Kelco og taler på konferencen, og vi har spurgt ham, hvordan han anskuer emnet, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dit indlæg på konferencen?
Der er ingen tvivl om, at de teknologiske fremskridt har sat øget fokus på cybersikkerhed. På konferencen vil jeg give deltagerne et indblik i, hvordan vi i en produktionsvirksomhed som CP Kelco har udviklet os i vores arbejde med Operation Technology, herunder specifikke tiltag og de heraf afledte fordele. Jeg håber, at deltagerene på konferencen vil genkende kravene til cybersikkerhed og kritisk infrastruktur og med mit indlæg få én version af en praktisk tilgang til at opfylde disse.

Hvad ser du som den største opgave inden for kritisk infrastruktur de næste par år?
Der er i hvert fald tre gode bud på fokusområder de kommende år:

  • Den administrative del af IT smelter i højere og højere grad sammen med produktionsdelen, og det er en udvikling, som vil fortsætte. Udfordringen bliver her at få de to verdener til at mødes på en optimal måde uden at sætte en kæp i hjulet for driften.
  • Udviklingen i forhold til eksempelvis trådløs teknologi og brugen af tablets mv. giver ligeledes udfordringer på området.
  • IoT er stadig meget diffust, men det er samtidig et område, som vi ikke kan ignorere, og som vi skal sørge for at udnytte bedst muligt uden at gå på kompromis med sikkerhed og driftsstabilitet. Det er stadig svært at vide, om det for alvor rykker inden for de næste par år, men det er vigtigt, at vi har gjort os nogle tanker om det.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Jeg vil ikke fremhæve et bestemt indlæg, men jeg ser meget frem til at høre andres tilgang til emnet samt blive klogere på andre løsningsmodeller. Det er et område, hvor der er mange måder at løse samme problem på, og der er helt sikkert nogle af dem, som er mere effektive end andre.

Læs mere om konferencen SCADA – Oprustning af kritisk infrastruktur og tilmeld dig her.