09.10.2017

Implementeringen af det nye EU-direktiv MiFID II har medført et forbud, der skal forhindre banker i at tage imod formidlingsprovision i forbindelse med investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje. En analyse fra Morningstar viser, at dette skulle have givet danske privatinvestorer en besparelse på godt 2 mia. kr., men dette har indtil videre ikke være tilfældet.

Finanstilsynet igangsætter temaundersøgelse
Finanstilsynet oplyser til FinansWatch, at de efter nytår forventer at igangsætte en temaundersøgelse om provisionsforbuddet i forhold til bankernes og investeringsforeningernes implementering af reglerne.

FinansWatch har tidligere refereret, at Finanstilsynet ikke vil sætte ind med påbud, før temaundersøgelser har haft muligheden for at kortlægge branchens implementering af reglerne. Der vil derefter være en forventning om, at der bliver fulgt op på tingene, og først hvis dette ikke sker, vil påbud blive aktuelt.

Højere gennemsigtighed ved investeringsprodukter
Flere banker har meldt ud, at de som følge af forbuddet vil lancere en række investeringsprodukter med højere gennemsigtighed, så det bliver nemmere for kunderne at gennemskue omkostningerne i forbindelse hermed. Udover provisionsforbuddet, som trådte i kraft i juli, kommer der ved årsskiftet nye regler, som stiller yderligere krav til bankerne i forhold til den investeringsrådgivning, der ydes til kunderne.

På kurset Klar til MiFID II den 5. december vil deltagerne få input til, hvordan de bedst imødegår de nye regler og samtidig bibeholder kundefokus og de nødvendige digitale kompetencer i et konkurrencepræget landskab.

Læs mere om kurset Klar til MiFID II og tilmeld dig her.