22.08.2017

Af Christian Klinge, Head of Innovation, ÅF Lighting

christian-klinge_100x100

Temaet på årets vej- & gadebelysningskonference i Odense omhandler det særdeles interessante emne: Hvordan skal lyset være i fremtidens byer? Alle, der arbejder med belysning i det offentlig rum, står med fødderne solidt plantet midt i det paradigmeskift, som overgangen til LED teknologi har afstedkommet.

Dette udgør dog kun en del af de udfordringer, som vi skal tage stilling til i de kommende år. Digitalisering og Smarte teknologier banker kraftigt på, og i kombination med klimaspørgsmål, demografi og en accelererende urbanisering er der nok at tage fat på for planlæggere og indkøbere af belysning. Der er i høj grad brug for en tværfaglig diskussion af, hvordan vi griber disse udfordringer an og brug for, at vi skaber samarbejder på tværs af traditionelle skel mellem rådgivere, producenter og aftagere.

Flere parametre skal tages i betragtning
Heldigvis er vores viden om lysets betydning for menneskers trivsel og tryghed, samt hvordan belysning kan bruges som redskab i byudviklingsprocesser, også i kraftig udvikling. Det betyder, at den herskende dagsorden, der i høj grad har været præget af rene økonomiske rationaler, forhåbentlig skal suppleres af en mere helhedsorienteret agenda om, hvad godt lys er under hensyn til alle relevante parametre. Der vil i høj grad blive brug for ekspertise inden for belysningsrådgivning, design og tværdisciplinære teknologier til at støtte denne udvikling, særligt hvis vi formår at involvere byudviklerne, kommunale beslutningstagere og driftsbestyrere i fælles løsninger.

Lysstyring og digitalisering
Digitalisering er på vores område en ligeså stor udfordring som i resten af samfundet. Vi kan med sikkerhed se frem til store forandringer, og i forhold til blandt andet styring af lys og sammenkoblingen af belysning med byens andre systemer og anlæg er vi kun i den spæde begyndelse. Vi må således alliere os med eksperter på dette område og finde ud af, hvordan vi bedst kan udvikle og gentænke den offentlige belysning, vel at mærke uden at smide barnet (det gode lys) ud med badevandet.

Vi må gå forrest i udviklingen af belysningsløsninger, der dels sikrer effektive driftsvenlige anlæg og dels skaber lys, der faciliterer god livskvalitet, tryghed og inspirerende miljøer i fremtidens byer. Jeg glæder mig personligt meget til at deltage i denne vigtige diskussionen på årets vej- & gadebelysningskonference.

Læs mere om konferencen Vej- & gadebelysning 2017 og tilmeld dig her.