21.08.2017

Det er nu to måneder siden, at den nye hvidvasklov trådte i kraft, og der har været mulighed for at danne sig det første indtryk af de nye regler og deres konsekvenser. Efterfølgende har Den Internationale Financial Task Force (FATF) offentliggjort en rapport, hvor konklusionen er, at Danmark skal forbedre indsatsen i forhold til bekæmpelsen af hvidvask. På nuværende tidspunkt menes indsatsen ikke at stemme overens med de identificerede risici på området.

kenneth-joensen_100x100 Kenneth Joensen er juridisk direktør i Finans Danmark og taler til september på konferencen Hvidvasklovgivningen. Som repræsentant for den danske banksektor vil han komme ind på betydningen af den nye lov i forhold til arbejdet med at begrænse og afsløre hvidvask i fremtiden. Vi har i den forbindelse spurgt ham, hvilke erfaringer branchen har gjort sig indtil videre.

Behov for afklaring på en række områder
Ifølge Kenneth Joensen er det stadig for tidligt at sige noget konkret om den nye lov. Status er dog den, at bankerne er i fuld gang med implementeringsarbejdet, og han slår fast, at der på en række områder mangler afklaring om, hvordan reglerne skal efterleves i fremtiden. ”Der er dele af den nye lov, som er åben for fortolkning, og her er der i høj grad behov for klarhed om gældende regler, og vi er derfor i dialog med Finanstilsynet og Hvidvasksekretariatet for at konkretisere dette i form af vejledninger”, lyder det.

Tvivlen handler blandt andet om, hvad overgangen fra den regelbaserede til den risikobaserede tilgang mere præcist får af betydning. ”Overgangen betyder, at vi i højere grad skal til at handle på baggrund af risikovurderinger og derfor bruge ressourcerne der, hvor risikoen er størst. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er behov for klarhed om, hvad det betyder i praksis”, forklarer han.

Alle aktører skal samarbejde om en koordineret indsats
Det er klart, at bankerne bærer et stort samfundsansvar i bekæmpelsen af hvidvask. Dog understreger Kenneth Joensen, at en sammenhængende og koordineret indsats er altafgørende, og at de involverede aktører skal samarbejde bedre. Oplevelsen hos bankerne har indtil nu været, at Finanstilsynets krav i relation til indberetning ikke altid flugter med Hvidvasksekretariatets behov, og her skal alle aktører blive i stand til at koordinere bedre.

Han håber på, at den risikobaserede tilgang kan gøre en positiv forskel, men samtidig kan der opstå udfordringer, hvis bankerne handler på baggrund af risikovurderinger, som senere viser sig ikke at holde. Her er det vigtigt med en dialog med Finanstilsynet om konsekvenserne af en fornuftig og ordentlig risikovurdering, der viser sig ikke at holde stik.

Hård evaluering af den danske indsats
Kenneth Joensen er af den opfattelse, at det er en hård konklusion, som FATF kommer frem til i deres vurdering af Danmark, hvor der gives udtryk for, at de danske myndigheder ikke har forståelse for aktuelle risici. ”Jeg oplever, at der fra myndighedernes side arbejdes målrettet for at bekæmpe hvidvask. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive bedre, og jeg oplever, at både de danske myndigheder og bankerne er meget opsatte på at gøre det endnu bedre”, lyder det.

Danmark er derfor langt fra i mål endnu, og der er stadig mange områder, som kan og skal forbedres. Kenneth Joensen er blandt andet enig i, at Hvidvasksekretariatet bør have flere ressourcer, så de får tid til at dykke ned i de mange indberetninger. Bankerne er i fuld gang med deres del af arbejdet, og der er ansat mange nye medarbejdere og kommet et markant øget fokus på compliance. Dette er en nødvendighed for at leve op til det samfundsansvar, som bankerne står overfor, og han slutter her af med at konkludere, at dette er en omkostning, som i dag er uundgåelig, når der drives finansiel virksomhed.

Læs mere om konferencen Hvidvasklovgivningen og tilmeld dig her.