15.08.2017

Klagenævnet for Udbud offentliggjorde i sidste uge, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tabt klagenævnssagen mod Region Midtjylland. Her er afgørelsen, at Region Midtjylland har levet op til reglerne, da de sendte rammeaftaler om køb af anæstesiudstyr til hospitalerne i udbud.

Sagen startede med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbage i 2016 indbragte Region Midtjyllands udbud for Klagenævnet for Udbud, da de mente at udbudsmaterialet manglede centrale oplysninger om den valgte evalueringsmetode.

Nye udbudsregler årsag til uenighed
Det pågældende udbud faldt på et tidspunkt, hvor nye udbudsregler var trådt i kraft. I den forbindelse mente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ordregiver ifølge Udbudslovens § 160 er forpligtet til at offentliggøre specifikke oplysninger i forhold til den anvendte evalueringsmodel.

Region Midtjylland var uenig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning, og da de ikke fulgte vejledningen, anlagde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klagen. De mente, at der ikke var tilpas gennemsigtighed for tilbudsgiverne, samt at Region Midtjylland grundet de manglende oplysninger frit kunne vælge mellem flere af de indkomne tilbud.

Vejledninger ændres som følge af afgørelsen
Afgørelsen understreger, at Region Midtjylland vurderede reglerne korrekt, da de sendte rammeaftalerne i udbud, og deres udbudsmateriale har derfor levet op til gældende krav.

Det primære formål med klagen var fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side at få juridisk klarhed i forhold til de nye regler, og afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud har ført til, at de har ændret deres vejledninger på området. De skal desuden dække egne samt Region Midtjyllands sagsomkostninger.

Når Insight Legal byder velkommen til Udbudskonferencen den 8.-9. november, sættes der endnu en gang fokus på aktuelle udbudsretlige problemstillinger, herunder blandt andet evalueringsmodellerne.

Læs mere om Udbudskonferencen og tilmeld dig her.

Læs mere om Klagenævnets afgørelse her.