11.08.2017

En analyse foretaget af Finanstilsynet viser, at de danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber i 2016 øgede andelen af alternative investeringer. De seneste år har båret præg af overgangen fra de traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukterne, og i den forbindelse ses også en større andel af alternative investeringer. Fra 2015 til 2016 var der en stigning på 14 % i alternative investeringer til i alt 289 mia. kr. Specielt investeringer inden for kredit har været stigende men også aktiver som infrastruktur og skovbrug har vundet frem.

Stigende levetid og lavt renteniveau sætter garantierne under pres
Der indsamles løbende data om danskernes levetider, hvor tendensen er, at levetiden er stigende. Når det gælder traditionelle garantiprodukter, er det vigtigt for selskaberne at estimere kundernes fremtidige levetid så korrekt som muligt, da de ellers skal betale ydelser i en længere periode end forudsagt. Den længere levetid samt et lavt renteniveau sætter derfor produkterne med garanti under pres.

Kigger man derimod på markedsrenteprodukter, så er de ugaranterede, hvilket betyder, at kunderne selv bærer en større del af risikoen både i forhold til de finansielle markeder samt konsekvenserne af en længere levetid.

Stigningen i de ugaranterede markedsrenteprodukter giver selskaberne en større grad af investeringsfrihed, herunder blandt andet i forhold til alternative investeringer, og kunderne kan forvente en større pensionsudbetaling. Her stilles dog høje krav til selskabernes kompetencer, da alternative investeringer er forbundet med markeder, hvor det er særligt svært at værdiansætte.

Afkast og risici ved alternative investeringer
Som følge af undersøgelsen resultater vil Finanstilsynet efter 12 måneder foretage endnu en undersøgelse, som skal sikre, at selskabernes selvbetjeningsløsninger efterlever de gældende krav.

Når vi byder velkommen til Liv & Pension 2017, er det 12. gang, at konferencen løber af stablen. Her sættes der fokus på alternative investeringer på det ene af konferencens to faglige spor, hvor en række talere vil forholde sig til emnet. Her kan du høre om deres erfaringer med forskellige typer af alternative investeringer, identifikation af risici samt forventninger til risikojusteret afkast.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2017 og tilmeld dig her.

Læs mere om Finanstilsynets rapport her.