11.08.2017

Den internationale Financial Action Task Force (FATF) tydeliggør i en ny rapport, at Danmark stadig har lang vej igen, når det gælder bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det understreges, at Danmark grundlæggende har et velfungerende system, som bør være i stand til at håndtere hvidvask og terrorfinansiering. Dog halter implementeringen af tiltag, hvilket stiller os dårligt i forhold til aktuelle risici.

Manglende strategi og forståelse for risici
FATF konkluderer først og fremmest, at de danske myndigheder ikke har en tilstrækkelig forståelse for de aktuelle farer ved hvidvask og terrorfinansiering. Kritikken lyder blandt andet på, at der ikke er fokus nok på effektiviteten af de systemer, som skal bekæmpe hvidvask, og aktuelle tiltag på området er begrænsede og vurderes ikke til at være i overensstemmelse med de identificerede risici.

Danmark kritiseres desuden for ikke at have en defineret national strategi eller politik vedrørende bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Når aktiviteter igangsættes af relevante myndigheder, er det vurderingen, at det sker uden et fælles mål for øje, og at koordineringen her burde forbedres. Det danske hvidvasksekretariat menes ikke at have tilstrækkelig bemanding samt kritiseres for at mangle selvstændighed i deres arbejde.

Er straffen for mild?
I forhold til det danske retssystem, så er vurdering lidt forskellig afhængig af, om der er tale om straffen i forbindelse med hvidvask eller terrorfinansiering. Den maksimale fængselsstraf for terrorfinansiering er 10 år, og det menes at være i tråd med det danske risikobillede. Tendensen er dog, at der gives mildere straffe, hvilket er et kritikpunkt. Kigges der på hvidvask, er den maksimale straf 1,5 år, og det samlede billede er derfor, at de givne fængselsstraffe ikke formår at have den afskrækkende effekt, som ønskes.

Hvilke aktiviteter skal sættes i gang nu?
Rapportens anbefalinger lyder på, at de danske myndigheder bør udarbejde risikovurderinger samt en national strategi. Derudover er der behov for, at der i højere grad indsamles og opbevares data på området.

Når vi byder velkommen til konferencen Hvidvasklovgivningen den 13.-14. september, er det blandt andet med et indlæg fra politikommissær Ole Bo Kertelsen, som er leder af det danske hvidvasksekretariat. Han vil komme ind på den nationale risikovurdering i forhold til hvidvask i Danmark.

Læs mere om konferencen Hvidvasklovgivningen og tilmeld dig her.

Læs mere om FATF’s rapport her.