03.08.2017

LinkedIn-god skik-bekendtgoerelsen-til artikel I en for nylig offentliggjort rapport konkluderer Finanstilsynet, at der på nogle områder er forholdsvis stor forskel på, i hvilken grad liv- og pensionsforsikringsselskaberne samt de tværgående pensionskasser efterlever de gældende regler i god skik-bekendtgørelsen, når det gælder markedsrenteprodukter.

Når en kunde ønsker at skifte inden for et markedsrenteprodukt og/eller skifte til et andet markedsrenteprodukt, er selskaberne ifølge rapporten gode til at efterleve kravene til den fysiske møderådgivning. Til gengæld varierer de tilgængelige selvbetjeningsløsninger meget, og det konkluderes, at selskaberne her bevæger sig lige på kanten i forhold til deres rådgivningsforpligtigelse.

Den fysiske rådgivning lever op til gældende krav
Samtlige af de selskaber, der medvirkede i den undersøgelse, som den pågældende rapport er baseret på, vurderes af Finanstilsynet til at opfylde rådgivningskravene for den fysiske rådgivning. Der tilbydes personlig rådgivning, mange benytter rådgivningsværktøjer, og der er flere steder udarbejdet forretnings- og arbejdsgange for at sikre, at rådgivningssamtalen kommer hele vejen rundt om de pågældende produkter. Rådgiverne har desuden uddannelse og træning i rådgivningssamtaler, hvilket er en afgørende faktor for kvaliteten af rådgivningen, og mange steder har man særlige møderapporter, som kunden får udleveret efter mødet.

Selvbetjeningsløsningerne halter bagefter
Udover fysisk rådgivning kan kunderne benytte selskabernes selvbetjeningsløsninger på nettet, når de ønsker at skifte risikoprofil i et opsparingsprodukt. Her vurderer Finanstilsynet, at mange af selskabernes selvbetjeningsværktøjer halter på en række områder:

  • Det er ikke alle selskaber som tilbyder tests eller guides, som kunderne kan benytte til at afklare deres risikovillighed. I de tilfælde hvor dette er tilbydes, er gennemførelsen af disse ikke påkrævet for at kunne skifte risikoprofil.
  • Der forekommer ikke altid spærringer, advarsler og/eller information, når der skiftes risikoprofil eller fravælges forvaltning.
  • Når kundernes risikoforståelse og -villighed testes, er det ikke altid, at det bygger på objektive og kvantitative mål. Her risikeres det, at kunderne ikke får en konkret fornemmelse for et eventuelt tab og dets følger.

Markedsrenteprodukterne til debat
Som følge af undersøgelsen resultater vil Finanstilsynet efter 12 måneder foretage endnu en undersøgelse, som skal sikre, at selskabernes selvbetjeningsløsninger efterlever de gældende krav.

Når vi byder velkommen til Liv & Pension 2017, er det 12. gang, at konferencen løber af stablen. Her er markedsrenteprodukterne et af hovedtemaerne, hvor en række talere gennem indlæg og paneldebatter vil forholde sig til emnet. De vil komme med deres bud på, hvad et godt pensionsprodukt er, samt hvordan forbrugerbeskyttelsen sikres, når garantierne forsvinder.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2017 og tilmeld dig her.

Læs mere om Finanstilsynets rapport her.