19.06.2017

Når konferencen Contract Management 2017 løber af stablen til september, er det med fokus på aktiv involvering af deltagerne og deres konkrete problemstillinger. Fælles for de to dage er, at workshops, breakout sessions og gruppearbejde vil spille en central rolle, hvilket skal sikre det praktiske fokus og et større deltagerudbytte.

martin-lønstrup

Martin Lønstrup er facilitator og ordstyrer på konferencen, hvor han med udgangspunkt i sin erfaring på området vil gøre sit for, at deltagerne går hjem med brugbare metoder og værktøjer. Ifølge ham er konferencens format en væsentlig faktor, som adskiller den fra andre arrangementer. “Når vi taler om Contract Management, er envejskommunikation ganske enkelt ikke særlig hensigtsmæssig. Deltagerne skal have hænderne ned i stoffet, så de efterfølgende bliver i stand til at omsætte og formidle den pågældende viden og erfaring til deres egen organisation.”

En løbende indsats giver resultater i det lange løb
Martin har mange års erfaring med Contract Management, og han oplever ofte, at folk har en urealistisk forestilling om, at nye Contract Management-aktiviteter kan og skal give store besparelser nu og her. Han mener, at vi skal gøre op med ideen om, at aktiviteter kun har været en succes, hvis de har sparet os for X antal millioner. Vi skal i stedet vi fokusere på løbende at spotte interessante områder, hvor der kan hentes synergier, da forventningen om konkrete besparelser ofte gør, at organisationer slet ikke kommer i gang. “Formålet er derfor at gøre op med status quo og fokusere på, at små indsatser rundt omkring i organisationen kan føre til større besparelser i sidste ende.”

Offentlige organisationer vs. private virksomheder – udfordringen er den samme
Mange mener, at der i arbejdet med Contract Management skal skelnes mellem det private og det offentlige. Spørger du Martin, så er det hans opfattelse, at dette ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet. “På trods af at det offentlige er bundet af eksempelvis udbudsreglerne, så kan der sagtens identificeres konkret metode, processer og struktur, som kan benyttes af begge parter.”

Konferencen har netop fokus på sådanne metoder, som kan anvendes i det praktiske arbejde med Contract Management, og der vil være rig mulighed for at udveksle erfaringer samt at få belyst egne problemstillinger. Her mener Martin bestemt, at det offentlige og det private kan lære af hinanden.

Danmark har stadig lang vej igen
Kigger man på Danmark generelt, så har mange organisationer stadig lang vej igen, når det gælder implementeringen af Contract Management. Fokus på emnet efterspørges mange steder, men det er ofte et problem, at der forventes en større forandring, og at der i den forbindelse er urealistiske forventninger til slutresultatet. Det generelle billede er, at folk ikke har forståelse for vigtigheden af at implementere de mindre initiativer. Her ses det ofte at større projekter på området pitches, hvorefter det ikke lykkes at igangsætte forandringer. Dette kan være grundet, at der ikke er tiltro til, at det har den ønskede effekt, eller at det ganske enkelt ses som grundlæggende elementer, hvilket fra ledelsens side allerede forventes at være på plads.

Martin håber, at deltagerne til september vil gå hjem med konkrete metoder og forslag til initiativer, som kan give værdi til netop deres organisation. “Jeg har mine barrierer nede, og jeg ser frem til sammen med deltagerne at finde pragmatiske tilgange eller i det mindste at få vendt deres problemstillinger, som jeg ligeledes håber at lære noget af. Jeg har intet endegyldigt svar på, hvad der er det rigtige at gøre. Jeg kan bidrage med mine erfaringer og input, men mest af alt ser jeg frem til relevante diskussioner, hvor vi sammen kan adressere aktuelle problemstillinger og dilemmaer.”

Læs mere om konferencen Contract Management 2017 og tilmeld dig her.