15.06.2017

Agile principper benyttes i dag af mange organisationer som et værktøj til at gennemføre separate projekter. Hvis man ønsker at høste den fulde gevinst og opnå større forretningsværdi, er der i stedet tale om en større agil transformation, hvor organisationens adfærd skal ændres, og hvor man skal have øje for både gevinsterne, motivationen og kommunikationen i processen.

steen-gram-hanssen

Når Liv & Pension 2017 afholdes til september, sættes der blandt andet fokus på agil transformation som vejen til udvikling af bedre pensionsservices. Her vil Steen Gram-Hanssen, som er adm. direktør i Forca A/S, tale om deres erfaringer med emnet, og vi har i den forbindelse spurgt ham, hvad han har af forventninger til konferencen og branchens udvikling generelt.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dine synspunkter på konferencen?
Når organisationer skal gennemgå en agil transformation, er det en vigtig ledelsesopgave at få hele organisationen med på rejsen. Det er en proces, hvor man lærer en masse undervejs, og hvor det ligeledes er godt at være opmærksom på, hvilke barrierer der kan opstå. På konferencen håber jeg, at mit indlæg kan inspirere andre til at gennemføre en vellykket agil og kulturel transformation og samtidig undgå de faldgrupper, der findes i forbindelse hermed.

Hvilke udfordringer og udviklingsområder ser du som de vigtigste inden for branchen de næste par år?

  • Stigende lovgivningskrav og øget regulering. Det er dyrt og potentielt svært for de små pensionskasser og -selskaber at løfte dette.
  • Øget harmonisering og nedbrydning af grænser mellem de kommercielle pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Det resulterer i en ny konkurrencesituation og giver øget fokus på både vækst og fastholdelse.
  • Øgede krav til teknologi og service. Forbrugernes forventninger til digital service er stigende, og digitalisering er derfor et nyt konkurrenceparameter, når der kæmpes om kunderne.
  • Det politiske fokus på samspilsproblematikken og den generelle stemning for et stadigt mere liberaliseret pensionsmarked.
  • Ønsket om fastholdelse af selvstændigheden samtidig med, at stordriftspriser efterspørges. Det stiller store krav til partnerskaber, samarbejder mm.

Generelt er digital og forretningsmæssig udvikling, hurtig omstillingsevne samt organisatorisk fleksibilitet og effektivitet nogle af de krav, som pensionsbranchen står overfor i dag.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Jeg glæder mig især til at høre Lars Ellehave-Andersen fra Danica Pension, da indlægget Digitalisering med kunden i centrum har stor relevans. Jeg tror, at vi i fremtiden skal være bedre til at tænke ud af boksen i forhold til at lave løsninger med kunden i centrum. Her skal der tages udgangspunkt i pensionsopsparerens verden og økosystemet, herunder hvor kunden er i sit liv samt de kontekster, han/hun indgår i. Her er digitalisering og robotics kommet for at blive, hvilket understreges af, at alle ambitiøse finansielle virksomheder har emnet som en del af deres Top 3 fokus- og investeringsområder de kommende år.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2017 og tilmeld dig her.