15.06.2017

Produkterne på pensionsmarkedet i Danmark har i høj grad ændret sig i takt med overgangen fra traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukter. Risikoen bæres her i stigende grad af kunderne selv, og der stilles derfor spørgsmålstegn ved, om forbrugerbeskyttelsen i den forbindelse er tilstrækkelig.

martin-teilmann-melchior

Når Liv & Pension 2017 afholdes til september, sættes der fokus på netop markedsrenteprodukterne, når en række talere gennem indlæg og paneldebatter vil komme med deres bud på, hvad et godt pensionsprodukt er, samt hvordan forbrugerbeskyttelsen sikres, når garantierne forsvinder. Martin Teilmann Melchior er ansvarshavende aktuar hos Skandia og taler på Liv & Pension 2017, og vi har spurgt ham, hvordan han anskuer emnet, samt hvad han har af forventninger til konferencen.

Hvad håber du på, at deltagerne får ud af at høre dine synspunkter på konferencen?
Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at kundekommunikationen i pensionsbranchen er tydelig, relevant og korrekt. Jeg håber, at deltagerne på konferencen får en forståelse for, at kunderne godt kan træffe gode økonomiske valg, hvis vi som rådgivere støtter dem ordentligt. Første skridt er dog, at de forskellige pensionsselskaber anerkender, at risikobilledet er væsentligt anderledes i en markedsrenteverden, hvor garantien er lav eller ikke eksisterende. Mange selskaber forstår ikke deres reelle risikobillede, og jeg håber her, at konferencen kan være en øjenåbner.

Hvilke udfordringer og udviklingsområder ser du som de vigtigste inden for branchen de næste par år?

  • Det ændrede risikobillede først og fremmest. Vi er gået fra finansielle risici i forbindelse med de traditionelle garantiprodukter til indtjenings-, compliance- og omdømmerisici i en verden, hvor markedsrenteprodukterne vinder indpas.
  • Vedvarende og særdeles omfattende regulering gør sig ligeledes gældende for pensionsbranchen. Den skærpes hele tiden, og det skyldes blandt andet kompleksiteten af de produkter, som tilbydes, hvor der er behov for forbrugerbeskyttelse og et højt informationsniveau.
  • Den teknologiske udvikling og digitaliseringen er særdeles vigtig for pensionsselskaber og bruges denne udvikling korrekt, så kan det føre til store forskelle. Derudover stilles der øgede krav til produkt- og pakkeløsninger, som kan være svære at navigere ud fra, når lovgivningen samtidig skal overholdes.

Hvilke af de andre indlæg på konferencen ser du mest frem til? Og hvorfor?
Jeg ser meget frem til paneldebatten omhandlende risiko, information og forbrugerbeskyttelse ved markedsrenteprodukterne, hvor jeg sammen med en række andre vil debattere emnet. Jeg anser emnet som meget vigtigt og relevant, og som nævnt så er forbrugerbeskyttelse et af de områder, som jeg håber, at deltagerne får øget indblik i på konferencen. Samtidig ser begge de to spor utrolig spændende ud, og jeg ser frem til selv at blive klogere på emnerne.

Læs mere om konferencen Liv & Pension 2017 og tilmeld dig her.